Narodne novine – Produžena primjena kolektivnog ugovora

Narodne novine – Produžena primjena kolektivnog ugovora


Dugogodišnja tradicija se nastavlja i ove godine. Reguliranje prava i obveza poslodavca i zaposlenih putem kolektivnog ugovora se pokazalo kao dobar način za obostrano zadovoljstvo. Tijekom ožujka ove godine pokrenuta je inicijativa za promjenu, pregovore i produženje primjene važećeg kolektivnog ugovora. Zahtjev je ove godine došao od sindikata, a odnosio se na tehniku obračuna nakade troška prijevoza na posao, promjenu kod jubilarnih nagrada i iznosa plaće. Budući da je procijenjeno kako bi to opteretilo poslovanje društva, pregovarački odbori su se složili oko produženja primjene za još jednu godinu bez promjena odredaba kolektivnog ugovora.

Kolektivni ugovor potpisali su 17. travnja 2015. g. predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i predsjednik Uprave Narodnih novina Davor Čović uz prisustvovanje članova pregovaračkih odbora. Potpisnici su izrazili zadovoljstvo za uspjele pregovore i nastavkom tradicije kolektivnog ugovaranja te izrazili nadu u buduće uspješno poslovanje društva i dobre odnose potpisnika kolektivnog ugovora.

Produženi kolektivni ugovor primjenjivat će se do 31. ožujka 2016. godine, a početak primjene je 1. travnja ove godine.