Narodne novine – Produžena primjena KU za godinu dana

Narodne novine – Produžena primjena KU za godinu dana


 I ove, 2016. godine nastavlja se dugogodišnja tradicija. Reguliranje prava i obveza poslodavca i zaposlenih pomoću Kolektivnog ugovora pokazalo se kao dobar način za obostrano zadovoljstvo. Tijekom ožujka ove godine pokrenuta je inicijativa za promjenu, pregovore i produženje primjene važećeg Kolektivnog ugovora. Zahtjev je ove godine došao od poslodavca. Sindikat je, kao i prošle godine, dao prijedloge za izmjene koje su se odnosile na tehniku obračuna prijevoza, promjenu kod jubilarnih nagrada i iznosa plaće. Pregovarački odbori su se složili oko produženja primjene za još jednu godinu bez promjena odredaba Kolektivnog ugovora jer je ocijenjeno da bi to opteretilo poslovanje društva.

Kolektivni ugovor potpisali su 18. travnja predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i predsjednik Uprave Narodnih novina Davor Čović. Potpisnici su izrazili zadovoljstvo za uspjele pregovore i nastavkom tradicije kolektivnog ugovaranja te izrazili nadu u buduće uspješno poslovanje društva i dobre odnose potpisnika Kolektivnog ugovora.

Produženi Kolektivni ugovor primjenjivat će se od 1. svibnja ove godine do 30. travnja 2017. godine.