Narodne novine – Radnicima neoporezivi topli obrok

Narodne novine – Radnicima neoporezivi topli obrok
Nakon što su 1. rujna 2019. godine stupile na snagu izmjene Pravilnika o porezu na dohodak, kojim su poslodavci dobili mogućnost da radnicima isplaćuju neoporezivi iznos za topli obrok, u sindikalnoj podružnici Narodne novine 4. listopada 2019. godine potpisan je Aneks Kolektivnom ugovoru, kojim su izmijenjene odredbe Kolektivnog ugovora kojima je bilo uređeno pravo radnika na topli obrok.
Naime, prema važećem Kolektivnom ugovoru radnici su ostvarivali pravo na topli obrok tako da im se isplaćivao kao dodatak na bruto plaću. S obzirom na to da je poslodavac želio iskoristiti mogućnost da radnicima za topli obrok isplaćuje neoporezivi iznos, bilo je nužno izmijeniti odredbe Kolektivnog ugovora tako da se iz bruto plaće radnika briše dosadašnji dodatak na bruto plaću po toj osnovi. U zamjenu za umanjenje bruto plaće radnika poslodavac je predlagao veći neoporezivi iznos za topli obrok, odnosno umjesto dosadašnjih 22,00 kn, poslodavac je predložio 34 kn. 
O navedenom prijedlogu poslodavca održan je jedan krug pregovora, no nakon što su radnici izrazili negodovanje činjenicom da bi im se ponovno umanjila bruto plaća, jer su već ranijih godina pristali na umanjenje plaće radi financijske konsolidacije tvrtke, poslodavac je korigirao svoj prijedlog o kojem je postignuto suglasje. Naime, kao kompenzacijska mjera za ukidanje dodatka na bruto plaću radnika po osnovi toplog obroka, poslodavac je povisio osnovicu za izračun plaće za 17,00 kn tj. na 2970,00 kn. Ujedno je dogovoreno da radnik ima pravo na naknadu troškova za topli obrok u iznosu od 34,00 kune neto po danu, a naknadu troškova prehrane u tom iznosu poslodavac će isplaćivati do 31. prosinca 2019. godine. U razdoblju od 1. siječnja 2020. godine do 30. travnja 2020. godine radnik će imati pravo na topli obrok u iznosu od 22,00 kn neto dnevno po danu do maksimalnog iznosa od 5.000 kuna godišnje, sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.
S obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor u toj sindikalnoj podružnici istječe krajem travnja iduće godine, poslodavac je najavio moguću korekciju osnovice plaće, a o iznosu korekcije će se razgovarati tijekom predstojećih kolektivnih pregovora. Iz navedenog razloga navedeni Aneks Kolektivnom ugovoru sklopljen je na razdoblje do isteka važenja važećeg Kolektivnog ugovora.