Narodne Novine, Zagreb – Potpisan kolektivni ugovor do proljeća 2014.g.

Narodne Novine, Zagreb – Potpisan kolektivni ugovor do proljeća 2014.g.


Dugogodišnja tradicija se nastavlja. Reguliranje prava i obveza poslodavca i zaposlenih putem kolektivnog ugovora se dokazuje kao dobar put i način za obostrano zadovoljstvo. I ove godine u Narodnim novinama pokrenuta je inicijativa za promjene pojedinih odredaba, pregovore i produženje primjene kolektivnog ugovora.

Nije bilo puno promjena. U zahtjevu ih je bilo nekoliko i to sa strane poslodavca. Iako društvo dobro radi i jedno je od najboljih državnih društava koje ostvaruje dobit, pod pritiskom vlasnika-države i njegove politike smanjenja prava u društvima, ustanovama i svima koji su financirani iz državnog proračuna i ovdje su zahtijevali odricanje nekih dosadašnjih prava. Nakon nekoliko sastanaka pregovarača dogovorila se promjena članaka koji reguliraju prava na dodatak na plaću po osnovi otežanih uvjeta rada, dnevnice su smanjene na 150,00 kuna, jubilarne nagrade su predefinirane, a božićnica je brisana. Dodan je članak o mirenju kao način rješavanja sporova radnik – poslodavac, prije sudskog postupka a detaljna razrada tog oblika mirenja regulirat će se posebnim aktom. Ostali članci ostaju kao do sada.

Kolektivni ugovor potpisali su 29. ožujka predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i predsjednik Uprave Narodnih novina Petar Piskač, a potpisivanju su prisustvovali članovi pregovaračkih timova.

Prigodnim riječima potpisnici su izrazili zadovoljstvo za uspjele pregovore, razumijevanje pregovaračkih timova i nastavkom tradicije kolektivnog ugovaranja, te izrazili nadu u buduće uspješno poslovanje društva i dobre odnose potpisnika kolektivnog ugovora.

Produženi kolektivni ugovor primjenjivati će se do 31. ožujka 2014. godine a  početak primjene je 01. travanj 2013.