Narodne Novine, Zagreb – Sindikat kao korektivni faktor

Narodne Novine, Zagreb – Sindikat kao korektivni faktor


Izvještajno-izborna skupština sindikalne podružnice Narodne novine održana je 15. prosinca,  a zbog dislociranosti na delegatskom principu, s time da su u prethodnom postupku na sindikalnim grupama raspravljani i birani zastupnici za skupštinu na delegatskom principu. Od 29 zastupnika skupštini se odazvalo njih 26.

Izvještaj o radu u proteklom mandatnom razdoblju podnijela je Jasenka Brigljević, naglašavajući da je prioritet bio zadržavanje razine prava iz kolektivnog ugovora. Za 2014. godinu potpisan je i Sporazum o smanjenju osnovne plaće, koju je krajem prošle godine, s obzirom na rezultate poslovanja u trećem kvartalu, a na insistiranje sindikata, Uprava Narodnih novina vratila na na prijašnju razinu. Uz prigodnu godišnju nagradu od 2.000 kuna, isplaćena je i razlika plaće za cijelo razdoblje umanjenja. S obzirom na to da su Narodne novine u vlasništvu države i pod konstantnim političkim patronatom, kao i političkom kadroviranju, s pravom se postavlja pitanje cjelovitosti tvrtke u najavljenom procesu privatizacije. Tim više što se Narodne novine ne financiraju iz proračunam nego su pod stalnim pritiskom konkurencije na tržištu i da se s pravom postavlja pitanje stabilnosti tvrtke, kao i sigurnost radnih mjesta. Zbog toga je naglašena potreba, s obzirom na promjenu Uprave društva, komunikaciju podignuti na zadovoljavajuću razinu, sve u svrhu poboljšanja radnih i ostalih uvjeta zaposlenih radnika.

Delegati su na skupštini izabrali Povjereništvo za naredno mandatno razdoblje u sastavu: Tonči Buljanović, Slaven Čuljak, Silvija Net, Danijel Tkalčec, Saša Ključarić, Đuro Oblizalo i Jasenku Brigljević za glavnu povjerenicu. Članovi Nadzornog odbora su: Vesna Ajdukoović, Gordana Ivković i Davorka Regvart. Za zastupnike na 6. kongresu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske izabrani su Jadranka Šlipogor, Siniša Nedved, Gordana Ivković te po dosadašnjoj funkciji u sindikatu Tonči Buljanović i Jasenka Brigljević. Članovi skupštine istakli su i potencijalne kandidate za organe i funkcije u Sindikatu i to Darija Hanzaleka za predsjednika, Tonćija Buljanovića za predsjedništvo i Jasenku Brigljević za Upravni odbor sredstava solidarnosti. Prisutnima se obratio i Stjepan Kolarić, predsjednik Sindikata, naglašavajući da zbog vremena koje je ispred nas, izuzetno neizvjesno, uz jedinstveni pristup treba podmladiti i organizacijski i brojčano ojačati sindikalnu podružnicu Narodnih novina i sindikata na nacionalnoj razini.