Narodne Novine, Zagreb – Sporazum o plaćama

Narodne Novine, Zagreb – Sporazum o plaćama

Potpis kolektivnog ugovora i produženje važenja za slijedeću godinu komentirali smo i objavili u prošlom broju Grafičara. No, malo nakon objave te vijesti poslodavac dolazi sa prijedlogom da se osnovna plaća smanji. Kao razlog ističe se lošije poslovanje u prvim mjesecima ove godine, ali više smo uvjereni da je to i pritisak Vlade RH na društva u svom vlasništvu da smanjuje prava  zaposlenih.

Iako je poznato da Narodne Novine stvaraju dohodak i ne žive na teret poreznih obveznika, već da svojim radom stvaraju prihode, i na kraju godine redovito prikazuju milijunsku dobit vlasnicima, to čini se nije dovoljno i dobro. Poslodavac traži da se smanje plaće zaposlenih, a da bi se sačuvalo društvo i njegov daljnji rad! Inače plaća se nije mijenjala od 2008. godine, kada je podignuta, a za to vrijeme troškovi života (inflacija ) porasli su za 12-ak %. Na naša traženja povećanja plaća odgovori su uvijek bili da nema prostora i da Vlada svojom politikom ne dozvoljava nikakav rast već smanjenje prava ne gledajući pri tome odvojeno dohodovne firme (koje zarađuju) i troškovne (koje troše državni novac).

Smatramo da je poslodavac reagirao prebrzo sa smanjenjem plaće, ali je pozitivno u tome jedino što je obveza da se smanjenja vrate u slučaju poboljšanja poslovnih rezultata i da je ova mjera predviđena sa ograničenjem do kraja ove godine.