Nastavljaju se pregovori na HRTU-u

Nastavljaju se pregovori  na HRTU-u

Nakon što je krajem ožujka ove godine potpisan novi Kolektivni ugovor na Hrvatskoj radioteleviziji s povećanjem osnovice od 8%, Sindikat novinara Hrvatske i Samostalni sindikat radnika HRT-a, kao reprezentativni sindikati te Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi – Podružnica profesionalnih glazbenika HRT-a, Sindikat RTV difuzije – Gospodarstvo, Sindikat trgovine Hrvatske – podružnica HRT terenski djelatnici odlučili su pokrenuti inicijativu za izmjene i dopune važećeg Kolektivnog ugovora.

Sudeći prema dosadašnjim reakcijama reprezentativnog Sindikata tehnike HRT-a, čini se da najveći sindikat ne želi pregovarati o izmjenama i dopunama važećeg Kolektivnog ugovora, već mu je namjera započeti pregovore o novom Kolektivnom ugovoru na jesen, s obzirom na to da važeći Kolektivni ugovor na HRT-u istječe krajem ove godine.

Naime, još prilikom potpisivanja novog Kolektivnog ugovora sindikati su radnicima i poslodavcu najavili početak novih pregovora nakon Uskršnjih blagdana, imajući u vidu činjenicu da se tijekom pregovora za novi Kolektivni ugovor, zbog isteka primjene važećeg Kolektivnog ugovora nisu uspjela ispregovarati ostala materijalna prava kao, primjerice, naknada troškova prijevoza na posao, te druge odredbe Kolektivnog ugovora koje bi bilo potrebno uskladiti s odredbama Zakona o radu. Kako bi se dovršio posao, sindikati žele nastaviti pregovore, te se nakon prethodnog dogovora sindikata očekuje upućivanje inicijative poslodavcu.