Nastavljamo s radom

Šesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 26. ožujka 2021. godine putem aplikacije ZOOM, što je omogućilo da većina članova Predsjedništva sudjeluje na sjednici.

Nastavljamo s radom

Šesta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 26. ožujka 2021. godine putem aplikacije ZOOM, što je omogućilo da većina članova Predsjedništva sudjeluje na sjednici.

Pregled prihoda i rashoda za 2020.

Agneza Novački-Somek, voditeljica materijalno-financijskog poslovanja, uz veći broj tabelarnih prikaza iznijela je detaljno izvješće o prihodima i rashodima Sindikata grafičara i medija za 2020. godinu. U 2020. godini bilježimo lagani pad prihoda od članarina. Najveći razlog tome je pandemija koronavirusa koja je vladala gotovo cijelu prošlu godinu, a nastavlja i u ovoj. Nesigurna situacija i otežano poslovanje dovelo je do toga da su neke firme smanjivale plaću čak i do 20 posto, što se odrazilo na članarinu. Plaća je u većini firmi vraćena, no posljedice krize se i dalje osjete. Pad u članarini je nastao i zbog stečaja firme Zrinski. Radnicima Zrinskog će zahvaljujući pravovremenoj reakciji Sindikata biti isplaćena sva potraživanja iz stečajnog postupka, te se nadamo da će neki od njih ponovno postati članovi našeg Sindikata. Prihodi od zakupnine su također niži od planiranog. Razlog tome je što je pojedinim zakupcima bilo zabranjeno obavljanje poslovnih aktivnosti te nisu ostvarili nikakve prihode u tom razdoblju. Stoga je tim zakupcima na njihov zahtjev smanjena ili oproštena zakupnina za mjesece u kojima nisu mogli raditi. Većina tih zakupnika sada plaća ugovorenu punu zakupninu. Uštede su nastale na listu Grafičar, jer sada izlazi svaka dva mjeseca. U tijeku je izrada WEB stranice Sindikata pa će radnici nastaviti dobivati pravovremene aktualne informacije preko WEB stranice, dok će Grafičar i dalje ostati vrlo važan kanal obavješćivanja i komunikacije s članovima.

I rashodi su ostvareni u iznosu manjem od planiranog (ne održavanje Susreta, manje putovanja i seminara). Iz strukture rashoda sindikalnih podružnica proizlazi da se 73,33% rashoda odnosi na pomoći članovima, odnosno isplatu potpore u povodu blagdana. Ostali rashodi sindikalnih podružnica odnose se na obilježavanje obljetnica, obrazovanje, pravnu zaštitu i promidžbu.

U posebnom izvješću sredstava solidarnosti bilancirani su prihodi i rashodi svakog fonda. U 2020. godini zaprimljeno je 387 zahtjeva za kratkoročnim pozajmicama. Odobreno je ukupno 383 pozajmica u ukupnom iznosu od 2,428.000,00 kn. Mjesečno su u prosjeku odobrene 32 pozajmice u ukupnom prosječnom mjesečnom iznosu od 202.333,33 kn, a prosječni mjesečni iznos pozajmice je 6.339,42 kn. Broj odobrenih pozajmica je smanjen za 12% u odnosu na prošlu godinu.

Imajući u vidu smanjenje prihoda, potrebno je napraviti određene uštede. Jedan od načina je drugačiji obračun plaće za zaposlene u Sindikatu, što bi pridonijelo uštedama, a zadržala bi se sadašnja razina stručne usluge članovima.

Kratkoročne pozajmice

Predsjedništvo je razmatralo prijedloge opcija kratkoročnih pozajmica, odnosno iznose, periode i obroke vraćanja. Česti su upiti članova za povećanjem iznosa kratkoročnih pozajmica i produljenje roka vraćanja. Predsjedništvo je otvoreno za izmjenu sadašnjih pravila vezano za kratkoročne pozajmice, te će novi sistem biti uskoro predstavljen.

Webinar organiziranje

Da bi Sindikat mogao uspješno nastaviti s radom s istom razinom stručnosti, potrebno je raditi na organiziranju članova. Organiziranje je važno na svim poljima. Većim brojem članova Sindikata bez iznimke se postižu bolja prava radnika kod poslodavca. Stoga Sindikat grafičara i medija organizira radionice o organiziranju radnika u Sindikat, koje će voditi Rafal Tomasiak, direktor Centra za organiziranje za Središnju Europu u UNI Global Unionu.  Predviđeno je osam edukacija koje će se održavati jednom tjedno, svaki četvrtak, vjerojatno od 14,00 do 16,00 sati (dva sata po terminu) putem ZOOM aplikacije uz osigurani prijevod, počevši najvjerojatnije 15. travnja 2021. godine u trajanju od dva mjeseca. Iznimno je važno da što veći broj sindikalnih povjerenika, predstavnika radnika te aktivnih članova prođe ovu edukaciju.

Dom Sindikata grafičara

Završeni su radovi na sanaciji Doma Sindikata grafičara od posljedica potresa koji je pogodio Zagreb u ožujku prošle godine. Sanirani su oštećeni zidovi u maloj dvorani i noseća greda. Također je saniran parket, brušenjem i lakiranjem, kako bi se ostvarile uštede na renovaciji. Mala dvorana Sindikata grafičara je sada spremna za sastanke čim epidemiološka situacija bude to dopustila.

Odgođeni 41.  susreti

Zbog i dalje nepovoljne epidemiološke situacije, 41. susreti se, nažalost, moraju odgoditi. Svi sindikati koji su imali rezervirane susrete za svibanj također su ih odgodili, te hotel Vespera na Malom Lošinju, gdje su se susreti trebali održati, neće niti otvarati svoja vrata u svibnju. Odmah je rezerviran novi termin u rujnu ove godine, s nadom da će epidemiološka situacija dopustiti održavanje.

Ostale aktivnosti

U siječnju ove godine Upravni odbor sredstava solidarnosti je donio odluku o isplati solidarne pomoći članovima koji su pretrpjeli štetu u potresu koji je zadesio područje Banovine u prosincu prošle godine. Natječaj je trajao do 15. ožujka. Zaprimljeno je 19 zahtjeva (Tisak plus, HRT, AKD). Odobrene su pomoći od 1.000 do 3.000 kuna, ovisno o nastaloj šteti.

Nova WEB stranica Sindikata je u fazi dizajniranja i punjenja sadržajem, te se očekuje njezino puštanje u rad u sljedećih mjesec dana. Stranica je zamišljena kao portal i na njoj će članovi moći pronaći aktualne informacije, ali i veliki broj stručnih članaka, ponajviše iz područja radnih odnosa.

Pregovori oko izmjena Zakona o radu na razini naše sindikalne središnjice NHS-a su završeni. Izrađen je prijedlog svih izmjena, u koji su uvršteni i prijedlozi koje su naši članovi istaknuli kao važne. Sada je potrebno da sindikalne središnjice usuglase zajednički materijal koji će biti poslan Ministarstvu rada i koji će biti korišten tijekom pregovora o izmjenama Zakona o radu.