Nastavljeni razgovori o pravima u Hanza Mediji

Nastavljeni razgovori o pravima u Hanza Mediji

Početkom ove godine, kada inflacija i kriza još nisu uzeli potpuni zamah, Radničko vijeće Hanza Medije d.o.o. (Zagreb) počelo je u svojim razgovorima s predstavnicima poslodavca sve izraženije obrazlagati činjenicu da stagnacija materijalnih prava radnika Hanza Medije neće biti dugoročno održiva.

Prvi razgovori na tu temu od poslodavca nisu bili dočekani s odobravanjem, no Radničko vijeće je, bez obzira na reakcije poslodavca na spomenutu temu, nastavilo u svakom razgovoru što objektivnije prenositi saznanja o nezadovoljstvu radnika, koje uz sve ostale probleme dodatno proizlazi iz posljedica krize i inflacije, koja je uzimala sve veći zamah, te su svaki puta istaknuli da se materijalna prava radnika nužno moraju podići.

Na samom početku srpnja 2022. godine Radničko vijeće je s poslodavcem održalo i službeni sastanak na kojem se ponovilo sve dosad rečeno, no ovaj put je Radničko vijeće poslodavcu otvoreno predlagalo da ako već nije spreman na linearno povećanje plaće, neka iskoristi neoporezive dodatke na plaću kako bi se radnicima koliko-toliko ublažio teret krize. Na tom sastanku poslodavac je istaknuo da je svjestan što se događa oko svih nas i da je svjestan teške situacije u kojoj se nalaze radnici, te da i sam radi proračune i kalkulacije kako kroz određen broj mjeseci financijski pomoći radnicima s najnižim plaćama, kojima nastala kriza najteže pada.

Nakon Radničkog vijeća razgovore na istu temu s poslodavcem su nastavili predstavnici sindikata. Budući da prema Zakonu o radu o pravima radnika s poslodavcem mogu pregovarati jedino sindikati, dok je Radničko vijeće most komunikacije, te je njegova uloga više savjetodavna, Radničko vijeće je u razgovorima nametalo temu, predlagalo razne oblike pomoći, ali konkretne pregovore i pritisak nije vršilo jer mu to ni zakonski nije moguće raditi.

Na inicijativu Sindikata novinara Hrvatske i Sindikata grafičara i medija, 21. rujna 2022. godine održan je sastanak svih sindikalnih povjerenika i predsjednika sindikata koji djeluju u Hanza Mediji d.o.o. s upravom Hanza Medije d.o.o. i drugim predstavnicima poslodavca.

Pad tiskanih izdanja

Na početku sastanka predstavnici poslodavca izvijestili su o financijskom stanju tvrtke, te stanju i kretanju proizvoda na tržištu. Iz onoga što je prezentirano proizlazi kako poslovanje, osim digitalnih izdanja, bilježi pad. Prema riječima poslodavca došlo je do značajnog povećanja ulaznih troškova koji se vežu na porast cijena papira, tiska, energenata i ostalog. Nažalost, rast digitalnih izdanja, kako je istaknuto, nije toliki da može u potpunosti kompenzirati pad tiskanih izdanja, koja i dalje čine vrlo značajan dio poslovanja.

Iskoristiti bar neoporezive primitke

U raspravi o radno-materijalnim pravima radnika u Hanza Mediji, predstavnici sindikata su ponovili tvrdnje Radničkog vijeća o značajnom nezadovoljstvu većine radnika, imajući u vidu izrazitu inflaciju zbog koje je svakim danom sve manja vrijednost plaća te činjenicu da nemali broj radnika s nižim i srednjim plaćama sve teže živi. Zbog toga su istaknuli da sindikati također smatraju da poslodavac treba pratiti primjer mnogih drugih i značajnije povećati plaće, kako bi se održala vrijednost plaće, kako bi se smanjilo nezadovoljstvo te osigurao kontinuirani nastavak rada. Sindikati su istaknuli da su oni i radnici otvoreni prema edukaciji i novim zadacima i izazovima, ali uz pravednu valorizaciju njihovog rada.

Predstavnici sindikata zahtijevali su da u smislu ublažavanja negativnih učinaka inflacije poslodavac iskoristi neoporezive primitke (poglavito nagrada za radne rezultate odnosno dodatak na plaću, naknada za troškove prehrane i prigodne nagrade (božićnica i regres)), a čije povećanje je upravo najavila Vlada RH kao jednu od mjera poboljšanja položaja građana i amortizaciju krize.

Na inzistiranje sindikata dogovoreno je da će se održati novi sastanak u prvom dijelu listopada, na kojem se očekuje nastavak razgovora.

Novi sastanak

Novi sastanak svih predstavnika sindikata (povjerenika i predsjednika), koji djeluju u Hanza Mediji d.o.o., s upravom Hanza Medije d.o.o. i drugim predstavnicima poslodavca održan je 6. listopada 2022. godine.

Na početku sastanka predstavnici poslodavca priopćili su sindikatima da su u protekla dva tjedna od posljednjeg sastanka proveli razne projekcije i proračune vezano uz poslovanje tvrtke do kraja ove, a i tijekom iduće godine. Prema riječima poslodavca, iz svega što proizlazi iz izračuna, u ovom momentu poslodavac se ne može obvezati na isplatu stalnog mjesečnog dodatka na plaću svim radnicima, a da pritom ne dovede cijelu tvrtku u ozbiljne financijske probleme.

Sindikati su istaknuli da razumiju da su za poslodavca trenutno otežani uvjeti poslovanja, koji su vezani uz porast cijena papira, tiska, energenata i ostalog, no isto tako su istaknuli da su radnicima također porasli svi troškovi života, te je porasla i sama cijena rada, čime je nužno i to unijeti u sve buduće proračune.

Jednokratna isplata dodatka na plaću

Slijedom svega navedenog, a uzevši u obzir zahtjeve sindikata i materijalne probleme radnika, poslodavac je iskazao spremnost isplatiti jednokratni dodatak na plaću radnicima, te da isplatu namjerava izvršiti do kraja listopada 2022. godine.

Jednokratni dodatak na plaću koji će poslodavac isplatiti podijeljen je u tri razreda, ovisno o visini plaće. Jednokratni dodaci za najniže plaće će biti 1.500,00 kn, za srednje plaće dodatak će iznositi 1.000,00 kn, radnici s višim plaćama će dobiti 500,00 kn, dok za najviše plaće dodatak na plaću neće biti isplaćen.

Osim dodatka na plaću poslodavac je potvrdio da će svim radnicima prigodom Božićnih blagdana podijeliti vrijednosne bonove (kartice), no koja će vrijednost svakog pojedinačnog bona (kartice) biti, još nije poznato.

Zahtjevi sindikata

Predstavnici sindikata i dalje su ostali pri svojim dugoročnim zahtjevima za ublažavanje negativnih učinaka inflacije, odnosno da poslodavac iskoristi neoporezive primitke (poglavito nagrada za radne rezultate odnosno dodatak na plaću, naknada za troškove prehrane i prigodne nagrade (božićnica i regres)) u obliku stalnog mjesečnog dodatka na plaću radnika. Od poslodavca su dodatno zatražili da se krajem godine isplati također neoporeziv iznos koji je predviđen kao dar za djecu, posebno zato što u tvrtki više nema puno roditelja s djecom do 15 godina starosti. Vezano uz isplatu dara za djecu, poslodavac će se naknadno izjasniti.

Nastavak razgovora slijedi

Predstavnici poslodavca nisu bili spremni preuzeti daljnje obveze, a na inzistiranje sindikata dogovoreno je da će se održati novi sastanak početkom veljače 2023. godine, na kojem se očekuje nastavak razgovora o istoj temi.