Natječaj: Voditelj/ica radno-pravne zaštite, kolektivnog pregovaranja i organiziranja

Natječaj: Voditelj/ica radno-pravne zaštite, kolektivnog pregovaranja i organiziranja

Sindikat grafičara i medija je stabilna organizacija s najdužom tradicijom aktivnog rada u Hrvatskoj i šire, koja traje već 154 godine. U potrazi je za komunikativnom i fleksibilnom osobom sa iskustvom u području radnih odnosa. Nudi stalno zaposlenje, korektne uvjete rada te ravnotežu poslovnog i privatnog života.

Sindikat grafičara i medija, Brešćenskoga 4, Zagreb, tel: 01/4501470, e-mail: info@sgim.hr , web: www.sgim.hr dana 27. ožujka 2024. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Voditelj/ica radno-pravne zaštite, kolektivnog pregovaranja i organiziranja (m/ž)

 (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Opis poslova:

 • pružanje pravne pomoći članovima sindikata te po potrebi i zastupanje na sudu;
 • kolektivno pregovaranje, priprema, praćenje i tumačenje tekstova kolektivnih ugovora;
 • rukovođenje sindikalnim aktivnostima u podružnicama;
 • ažuriranje evidencije članova sindikata i rad na poticanju učlanjivanja novih članova;
 • edukacija sindikalnih povjerenika i aktivista iz područja radnog prava;
 • objavljivanje vijesti i pisanje stručnih članaka za glasilo sindikata;
 • sudjelovanje u projektima, radu u udrugama sindikata više razine, tripartitnom dijalogu i međunarodnim organizacijama;
 • pripremanje materijala i akata za sjednice organa Sindikata, te izrada pratećih zapisnika;
 • aktivnosti u pripremi događanja u organizaciji sindikata, te određeni administrativni poslovi.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni studij pravnog usmjerenja (VSS);
 • poznavanje rada na PC-u (Windows, MS Office, Internet i e-mail);
 • radno iskustvo najmanje 3 godine.

 Od kandidata očekujemo:

 • komunikativnu osobu vještu voditi konstruktivni dijalog i pregovarati (i u ozračju suprotnih interesa), te spremnu ponekad nastupiti i pred većim brojem ljudi;
 • iskustvo u pružanju pravne pomoći i zastupanja na sudu;
 • poznavanje radnog prava, poglavito Zakona o radu.

Prednosti:

 • aktivno poznavanje engleskog jezika;
 • vozački ispit B kategorije.

Što nudimo:   

 • ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada;
 • korektnu plaću i sve druge naknade (prijevoz, topli obrok, božićnica i dr.);
 • edukacije i usavršavanje iz područja radnog prava;
 • iskustvo suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama;
 • uredno radno vrijeme od ponedjeljka do petka, prilagođeno radniku;
 • mjesto rada u Zagrebu, s rijetkim 1-2 dnevnim putovanjima pretežno na području Hrvatske;
 • povremenu mogućnost rada od kuće.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo;
 • životopis;
 • presliku diplome;
 • elektornički zapis HZMO-a o radnom stažu;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Prijave kandidata primaju se zaključno s 10. travnja 2024. godine na adresi poslodavca: Sindikat grafičara i medija, Brešćenskoga 4, 10000 Zagreb, “Za natječaj” ili putem e-maila: info@sgim.hr  

 Kontaktirati će se oni kandidati koji uđu u uži krug izbora.