Neoporezive nagrade

Unazad dvije godine zakonodavac je proširio spektar neoporezivih isplata koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima. Ovo su najčešći primici:

Neoporezive nagrade
  1. Prigodne nagrade, dar u naravi, dar djetetu

Prigodne nagrade u neoporezivom iznosu mogu se isplatiti do 3.000 kn godišnje (božićnica, regres). Dar u naravi može se neoporezivo radniku isplatiti do 600 kn godišnje (u pravilu za Uskrs). Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) također se može isplatiti do 600 kn godišnje.

  1. Nagrade za radne rezultate

Nagrade za radne rezultate mogu se isplatiti do 5.000 kn godišnje po svakom radniku te se također može isplatiti odjednom, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili proizvoljno, sukladno mogućnostima i željama poslodavca.

  1. Podmirivanje troškova prehrane radnika

Postoje dva modela neoporezivih isplata za troškove prehrane radnicima koji se ne mogu kombinirati tijekom godine. Jedan model su novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika koje se mogu neoporezivo isplatiti do 5.000 kn godišnje po svakom radniku bez obveze pravdanja tih troškova. Drugi model su troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena i iznosi 12.000 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca. Najčešći primjer za ovu vrstu primitka su naručivanje prehrane u prostorijama poslodavca za svoje radnike.

 

  1. Troškovi smještaja

U slučaju da je radnik podstanar i ima sklopljen ugovor o najmu stana, poslodavac mu može podmiriti te troškove, i to u visini stvarnih izdataka.

  1. Naknada za troškove redovne skrbi djece

Poslodavac radniku može podmiriti troškove vrtića za njegovo dijete do visine stvarnih izdataka. Uvjet je da radnik dostavi potvrdu da drugi roditelj ne prima istu naknadu kod svog poslodavca.

  1. Mirovinski stup, premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja i sistematski pregledi

Jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja radnika je upravo ovaj. Uplata premije za treći dobrovoljni mirovinski stup od strane poslodavca za svog radnika iznosi 500 kn mjesečno. Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do 2500 kn neoporezivo godišnje. Što se tiče sistematskih pregleda, neoporezivo se mogu podmiriti do visine stvarnih izdataka.

  1. Potpora za novorođenče

Iznos neoporezive isplate kao potpore za novorođenče za svoje radnike iznosi do 10.000 kn.

  1. Jubilarne nagrade

Jubilarne nagrade su zamišljene kao nagrade za dugotrajni staž kod poslodavca te se mogu neoporezivo isplatiti od 1.500 kn (za 10 godina staža), do 5.000 kn (za 40 godina staža i svakih narednih 5 godina staža).

 

 

 

  1. Testiranje i cijepljenje protiv zaraznih bolesti

Pojavom virusa covid-19 i proglašenjem globalne pandemije, testiranje na uzročnike zaraznih bolesti i testiranje protiv zaraznih bolesti može se podmiriti do visine stvarnih troškova.

  1. Ostale naknade/potpore

– Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika – do 3.000 kn godišnje.

– Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana – do 2.500 kn godišnje.

– Potpore zbog otklanjanja elementarnih nepogoda/katastrofa koje je proglasila Vlada RH ili županije/grad Zagreb – prema odluci poslodavca.