Nezavisni hrvatski sindikati – NHS – Središnji odbor

Nezavisni hrvatski sindikati – NHS – Središnji odbor

Sjednica središnjeg odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata, 64. po redu, održana je 15. srpnja 2016. godine u Zagrebu, a vodio ju je predsjednik NHS-a Krešimir Sever. Središnji odbor Nezavisnih hrvatskih sindikata čine predstavnici udruženih sindikata, pa su s obzirom na stupanje Sindikata grafičara u tu središnjicu sastanku prisustvovali i naši predstavnici.

Izvještaj o radu NHS-a za prvi dio 2016. godine se sastoji od više desetaka stavki i u njemu je vidljivo sudjelovanje na mnogim područjima socijalnog dijaloga na nižoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kao dugoročni izazov naglašeno je učlanjivanje mladih u sindikat, vezano i uz nesigurne oblike rada.

U okviru NHS-a djeluje i Odbor za zaštitu na radu koji raspravlja o pitanjima zaštite na radu s kojima se susrećemo svakodnevno na terenu, a ispred Sindikata grafičara zasad su imenovani oni koji su pokazivali veći interes za ovo područje; Matea Mikić voditeljica radno-pravne zaštite i Bruno Margitić iz Odašiljača i veza.

Posebni naglasak stavljen je i na pitanje besplatne radno-pravne zaštite, koju pravnici NHS-a pružaju članovima iz udruženih sindikata. Ovo je važno jer se, unatoč vrlo visokoj razini stručnosti i dobrim rezultatima sindikalnih pravnika, u sudskoj praksi, posebice viših sudova, osjeća sve manje uvažavanje strane radnika. Stoga besplatna pravna zaštita treba biti na što višoj razini, ne samo što se tiče stručnosti pravnih zastupnika, već i u pitanju uvjeta te postupka pružanja pravne pomoći. Na sjednici je stoga usvojen Pravilnik o načinu pružanja pravne pomoći članovima sindikata udruženih u NHS. Iako naš Sindikat pruža članovima vlastitu besplatnu pravnu pomoć, dobro je znati da uvijek možemo računati i na tim kvalitetnih pravnika NHS-a.

Uz izvješće o materijalno-financijskom poslovanju, predsjednik nadzornog odbora NHS-a Boris Dragutin, izvijestio je da je poslovanje NHS-a vođeno uredno, bez nepravilnosti i u skladu s propisima. Poslovanje je bilo pozitivno, a predloženo je da se višak prihoda iz prethodnih godina oplemeni oročavanjem.