Noćni rad u tiskarama

Noćni rad u tiskarama
Dnevni tisak prenosi vijest da Željezara Sisak pokreće proizvodnju specijalnih čelika te da će četrdesetak radnika raditi u noćnoj smjeni jer je tada niža cijena električne energije. Kao u ovom slučaju, noćni rad je u pojedinim djelatnostima potreba zbog, npr. povećanog obima poslova, djelovanja pojedinih službi tijekom 24 sata, ali i u izvanrednim situacijama. Odmah ćemo se sjetiti noćnih čuvara, policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći i dežurnih zdravstvenih ustanova, vozača prometnih sredstava (vlakova, tramvaja, autobusa i slično). Također treba naglasiti, a što nije nevažno, da u ove praznične dane (Božić, Nova godina, Sveta tri kralja…) nije baš poželjno rješenje rad noću, jer će mnogi morati propustiti određena slavlja, obiteljsko druženje i slično.
Definicija noćnog rada
Prema Zakonu o radu propisano je da se rad, neovisno o njegovom trajanju, koji se obavlja noću od 22 sata do šest sati ujutro idućeg dana, smatra noćnim radom. Određene pojedinosti noćnog rada mogu biti definirane i drugim zakonom ili propisima, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća.
Noćni radnik je radnik, koji prema rasporedu radnog vremena tijekom jednog dana radi najmanje tri sata u vremenu noćnog rada, dok tijekom kalendarske godine radi najmanje trećinu radnog vremena u noćnom radu.
Noćni rad maloljetnika zabranjen je prema Zakonu o radu, osim iznimaka kada je takav rad potreban, a punoljetni radnici nisu dostupni, u djelatnostima koje su uređene posebnim propisima.
Pod noćnim radom maloljetnika u industriji smatra se rad u vremenu između 19 sati uvečer i sedam sati ujutro idućeg dana, a onih zaposlenih izvan industrije noćnim radom se smatra rad u vremenu od 20 sati uvečer do šest sati ujutro idućeg dana.
Noćni rad žena obrađen je u posebnom odjeljku.
Specifičnosti grafičke tehnologije
U tiskarama koje tiskaju dnevne novine (novinska offset rotacija), a čije se izdanje mora pojaviti u ranim jutarnjim satima na prodajnim mjestima (kiosci, ostala prodajna mjesta…), priprema i tiskanje uobičajeno počinje oko 22 sata i traje više sati, ovisno o nakladi. Ove poslove noćni radnik obavlja sve dane u tjednu kada se radi o novini koja izlazi svakodnevno.
Međutim, pored tiskara i pomoćnog osoblja koje posredno ili neposredno sudjeluje u procesu izrade novine (pomoćni radnici, ulagačice prospektnog materijala, ako je potrebno, i sl.) tu su i radnici/radnice koji na kraju transportne trake novinske rotacije opslužuju vezačice za vezanje novina u snopove.
U daljnjem tijeku distribucije novina (još uvijek u noćnoj smjeni) sudjeluju radnici na otpremi novina koji snopove (buntove) utovaruju u dostavna vozila i otpremaju prema prodajnim mjestima (vozač, dostavljač). Pri tome se pored novine utovaruje i prevozi tzv. šarena štampa, kao što su razne revije, časopisi i slično, a koji su već prije otisnuti.
Neki od pobrojenih poslova su i poslovi s posebnim uvjetima rada, pri kojima radnici za obavljanje tih poslova moraju zadovoljavati određene uvjete propisane Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada. Ovi poslovi kod kojih pri radu prijete određeni rizici, potencirani su još više kod noćnog radnika zbog mogućeg umora i smanjenja nekih funkcionalnih sposobnosti organizama. Noćni rad negativno utječe na funkcije budnosti i spavanja.
Pored tiskara na rotacijskim strojevima za tisak u boji (revijalne offset rotacije), noćni radnici pojavljuju se i u knjigovežnicama na knjigoveškim strojevima koji tek otisnute i odrezane stranice revija spajaju – vežu žicom.
Još neki grafički poslovi, ako se ukaže potreba, obavljaju se tijekom noćne smjene.
Žene kao noćne radnice
Zakonodavac preko odredbi Zakona o radu zabranjuje noćni rad žena u industriji. Iznimno, poslodavac može ženi narediti rad noću i bez odobrenja ministra rada, ako je takav rad uvjetovan višom silom odnosno radi sprječavanja kvara sirovina. O ovom noćnom radu mora se u roku 24 sata obavijestiti inspektor rada. Inspektor ne mora odobriti takav rad te narediti zabranu rada.
Postoje i izuzeci od zabrane noćnog rada žena u industriji, i to u slučajevima boljeg iskorištenja sredstava rada i slično. Da bi se mogla provesti odluka izuzeća od zabrane rada noćnih radnica, treba biti aktiviran članak 61. Zakona o radu koji predviđa odobrenje odnosno mišljenje meritornih sudionika, a to su radničko vijeće, udruga poslodavaca, sindikati, ured državne uprave u županiji nadležan za poslove rada… Tako sklopljeni sporazumi ili mišljenja mogu vrijediti za razdoblje koje nije duže od dvije godine, s mogućnošću obnove sukladno prvobitno danim uvjetima.
Od bilo kakvog noćnog rada zakonodavac je oslobodio trudnicu i majku do dvije godine djetetova života te samohranu majku s djetetom do tri godine djetetova života. U navedenim slučajevima žena može raditi noću jedino ako to sama zatraži.
Treba još naglasiti da u vezi zaštite majčinstva, a koje se odnosi i na noćni rad, žena ne smije obavljati osobito teške fizičke poslove, radove pod zemljom ili pod vodom, u povišenom atmosferskom tlaku (kesoni).
Kod trudnica taj se popis zabranjenih poslova još i proširuje na poslove vatrogasca, na poslove koji se izvode na visini, u nepovoljnoj mikroklimi, u buci iznad 90 dB, na vibracijama te ionizacijskim i mikrovalnim zračenjima. Popis navodi i niz rizičnih štetnosti (kemijskih spojeva, dimova i prašina, virusa i bakterija) prema Pravilniku o poslovima na kojima ne smiju raditi žene.
Potrebni zdravstveni pregledi
Radnik koji će obavljati poslove noćnog radnika može biti raspoređen u noćnu smjenu samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za navedene poslove. Sve pojedinosti u vezi zdravstvene kontrole noćnog radnika utvrđene su Pravilnikom o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika. Nakon prethodnog pregleda, zdravstvena sposobnost ponovno se utvrđuje najkasnije svake tri godine. Rok pregleda može biti i kraći ako to utvrdi nadležni doktor medicine, specijalist medicine rada.
Kada noćni radnik ujedno radi na poslovima s posebnim uvjetima rada, specijalist medicine rada ocjenjuje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, ali istovremeno i zdravstvenu sposobnost za noćni rad na koji je raspoređen.
Kako bi radnik mogao obavljati poslove noćnog radnika, poslodavac ga mora uputiti na zdravstveni pregled uputnicom (obrazac NR-1) te dobiti svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti (obrazac NR-2). Ako noćni radnik radi istovremeno i na poslovima s posebnim uvjetima rada, izdaje se svjedodžba sukladno propisima o poslovima s posebnim uvjetima rada. 
Trošak zdravstvenog pregleda noćnog radnika, prije početka kao i redovito tijekom noćnog rada, ide isključivo na teret poslodavca.
Posljedice noćnog rada
Poslodavac je dužan noćnim radnicima osigurati sigurnost i zaštitu zdravlja na poslu koji obavljaju. Noćnim radnicima moraju biti osigurane sve mjere za obavljanje rada na siguran način te zaštitna sredstva koja se primjenjuju na sve radnike u bilo koje doba dana.
Različita istraživanja o noćnom radu su pokazala da je ljudski organizam noću osjetljiviji na negativne utjecaje okoliša, na opasnosti i napore prilikom obavljanja poslova.
Posljedica noćnog rada su jak umor i smanjenje funkcionalnih sposobnosti vitalnih sustava organizma, a naročito funkcije središnjeg živčanog sustava posljedično na budnost i spavanje. Istraživanja su pokazala da izloženost svjetlu noću može djelovati na imunološki sustav, na primjer pojavu većeg broja upalnih procesa. Noćni rad rizičan je i zbog pojave anksioznosti i depresije.
Zbog mnogobrojnih rizika noćnog rada potrebna je permanentna kontrola zdravlja noćnog radnika, a prema izrađenoj procjeni rizika. Pored poslodavca, njegovih ovlaštenika i stručnjaka za zaštitu na radu u praćenje svakako treba biti uključen i izabrani liječnik opće medicine te doktor medicine, specijalist medicine rada sa psihologom.