Nova ograničenja u ovrsi na plaći

Nova ograničenja u ovrsi na plaći
Dana 3. kolovoza 2017. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Najvažnija novost je da je od ovrhe izuzeta svota u visini ¾ neto plaće ovršenika koji prima neto plaću manju od 5.664,00 kn. Međutim, izuzeta svota ne može biti veća od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, odnosno 3.776,00 kn. To bi praktično značilo da će ovršenicima koji primaju plaću višu od 5.034,67 kn, a manju od 5.664,00 kn i dalje biti izuzeta svota u visini 2/3 prosječne neto plaće (3.776,00 kn). Stoga se može zaključiti da se izuzeće od ovrhe u svoti od ¾ neto plaće praktično odnosi na ovršenike koji primaju plaću u svoti od 5.034,67 kn i manje. U tablici su navedeni neki primjeri:
   Svota neto plaće
¾ neto plaće
Svota izuzeta od ovrhe
1.
5.600,00 kn
4.200,00 kn
3.776,00 kn
2.
5.100,00 kn
3.825,00 kn
3.776,00 kn
3.
5.034,67 kn
3.776,00 kn
3.776,00 kn
4.
4.000,00 kn
3.000,00 kn
3.000,00 kn
5.
3.000,00 kn
2.250,00 kn
2.250,00 kn
Ograničenje ovrhe koje se provodi na plaći s osnove zakonskog uzdržavanja nije mijenjano, stoga je i dalje izuzeta od ovrhe svota od 2.832,00 kn (1/2 prosječne neto plaće), ako ovršenik prima plaću koja je jednaka ili veća od 5.664,00 kn neto. 
Ako se ovrha provodi radi prisilne naplate iznosa za uzdržavanje djeteta na plaći ovršenika koja je jednaka ili veća od 5.664,00 kn, od ovrhe je i nadalje izuzeta svota od ¼ prosječne neto plaće (5.664,00 kn), odnosno izuzeta je svota od 1.416,00 kn. Ako ovršenik prima neto plaću koja je manja od 5.664,00 kn, također se izuzima svota od ¼ njegove neto plaće.
Navedene odredbe primjenjuju se na sve postupke koji su u tijeku neovisno kada su pokrenuti i po kojem zakonu bi se trebali dovršiti, te se primjenjuje kod obračuna i isplata plaća od 3. 8. 2017. godine.