Nova pravila o reprezentativnosti sindikata

Nova pravila o reprezentativnosti sindikata

Vlada je u Sabor poslala prijedlog Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata kojim se propisuju kriteriji i postupak utvrđivanja reprezentativnosti tih udruga za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, kao i za sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju.

Novi zakon se, tvrdi ministar, donosi radi pojednostavljenja i ubrzavanja procedure i nomotehničkih razloga. Predlaže se mogućnost da i nereprezentativni sindikati mogu pristupiti kolektivnom ugovoru i ostvarivati ugovorena prava, ali se neće smatrati strankom toga kolektivnog ugovora.

Također se predlaže da svi sindikati sporazumno utvrđuju koji su od njih reprezentativni za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora. Pravo na štrajk zbog sklapanja, izmjene ili obnove kolektivnog ugovora imali bi reprezentativni sindikati koji su pregovarali o sklapanju kolektivnog ugovora, ali ga nisu potpisali. To pravo ne bi imali nereprezentativni sindikati, kao niti reprezentativni sindikati koji su odbili pregovarati o kolektivnom ugovoru.

U pismu premijeru sindikalne središnjice konstatiraju da nijedna središnjica nije poduprla donošenje još uvijek važećeg Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje te je zatražilo i ocjenu njegove suglasnosti s Ustavom RH.