NOVE TISKANICE „OR“ i „PB“ te E-slanje

NOVE TISKANICE „OR“ i „PB“ te E-slanje

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine (objavljen u Narodnim novinama br. 126 od 16.11.2012.).

Iako je propisani rok za podnošenje prijava 8 dana od dana nastanka ozljede, ovom se dopunom iznimno prijava za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti za učenike na redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave te za vrijeme stručne prakse, može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće školske godine.

Pravilnikom se također propisuju nove tiskanice „Prijava o ozljedi na radu-OR“ i „Prijava o profesionalnoj bolesti-PB“ koje zamjenjuju do sada važeće.

Treća značajna dopuna odnosi se na način podnošenja prijava o ozljedi na radu i profesionalnoj bolesti.

Navedenim pravilnikom iza članka 38. dodaje se novi članak 38.a, za koji bismo mogli uskliknuti: „Konačno!“ Naime obveznici podnošenja prijave o ozljedi na radu i profesionalne bolesti (poslodavac, doktor opće/obiteljske medicine, organizator određenih aktivnosti, ozlijeđena osoba) mogu prijave HZZO-u podnijeti i elektroničkim putem. Takav način podnošenja prijava, koji je brži i elegantniji, zahtijeva od podnositelja da raspolaže odgovarajućom elektroničkom opremom te da posjeduje tzv. elektronički potpis*.

Podnošenje e-prijave o ozljedi na radu i e-prijave o profesionalnoj bolesti obavlja se jednostavnim upisom podataka u elektronički obrazac koji sadržajem odgovara tiskanicama OR i PB. Unesene podatke potvrđuje poslodavac svojim elektroničkim potpisom.

Pored poslodavca u e-prijavu unosi svoje podatke i izabrani doktor opće/obiteljske medicine, koji također mora posjedovati odgovarajuću elektroničku opremu i elektronički potpis.

Kao i do sada uz prijavu dostavlja se medicinska i ostala potrebna dokumentacija, koja potkrepljuje podatke navedene u prijavi.

Detalje o odgovarajućoj elektroničkoj opremi, pristupnom listu i elektroničkom potpisu zainteresirani mogu preuzeti s Internet stranice HZZO-a na adresi
www.hzzo.hr
pod e-zdravstveno.

Ovakav način slanja prijava o ozljedi na radu i profesionalnoj bolesti, svakako je pogodniji za veća poduzeća koja godišnje u prosjeku imaju desetak ili više desetaka prijavljenih ozljeda na radu.

Da bi se poslodavcima i doktorima omogućilo komotno vrijeme za nabavu i ugradnju opreme i dobivanje pristupa odgovarajućoj HZZO aplikaciji s elektroničkim potpisom, zakonodavac je predvidio da članak 38.a stupa na snagu tek 1. srpnja 2013.

Zbog praćenja promjena navedenih u predmetnom pravilniku o izmjenama i dopunama, navodimo da je izvorni Pravilnik o pravima,uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, objavljen u Narodnim novinama br. 1/2011., a dvije izmjene i dopune u brojevima 153/2011. 51/2012.

*Preporučuje se knjiga autora Tina Matića: „Kako pribaviti i koristiti elektronički potpis“, u izdanju Narodnih novina.