Nove uprave u društvima u većinskom vlasništvu države

Nove uprave u društvima u većinskom vlasništvu države
Na sjednicama održanima prije ljetne stanke Vlada Republike Hrvatske izvršila je određene kadrovske promjene u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu. Na dnevnom redu bile su kadrovske promjene u Nadzornom odboru i Upravi u Narodnim novinama d.d., u Upravi Agencije za komercijalu djelatnost d.o.o., te Upravi u Odašiljačima i vezama d.o.o.
Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. Vlada je predložila opoziv dosadašnje članice Nadzornog odbora Diane Krčmar te izbor novih članica Nadzornog odbora društva Narodne novine d.d., a najviše na vrijeme od šest mjeseci. Za članice je predložila Dianu Krčmar, Ninu Čulina, Kristinu Šulj i Tamaru Mateljić. U Upravu društva imenovani su Zlatko Hodak, predsjednik Uprave, Mato Regvar – član Uprave i Robert Hirc – član Uprave.
Na Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., opozvana je dosadašnja članica Uprave – direktorica Adela Jelinek Bišćan te novim članom Uprave – direktorom društva imenovan je Jure Sertić. 
Vlada je ujedno Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o., predložila imenovanje Mate Botice za predsjednika Uprave društva Odašiljači i veze d.o.o., koji je nastavio svoj mandat na toj poziciji za naredne četiri godine.