Novi ciklus Europskog semestra za 2019. godinu! – Vidljiv gospodarski napredak u EU!

Novi ciklus Europskog semestra za 2019. godinu! – Vidljiv gospodarski napredak u EU!
Dana 21. listopada Europska komisija je objavom određenih strateških dokumenata započela novi ciklus Europskog semestra za 2019. godinu. Tim dokumentima Europska komisija postavlja strateške ciljeve državama članicama u pojedinim područjima. 
U Godišnjem pregledu rasta utvrđeni su opći ekonomski i socijalni prioriteti za sljedeću godinu. Napori u području politika na nacionalnoj razini trebali bi se usmjeriti na pružanje visokokvalitetnih ulaganja i na reforme kojima se povećava rast produktivnosti, uključivost i institucijski kapacitet, uz istodobno osiguravanje makrofinancijske stabilnosti i zdravih javnih financija. Prioriteti na razini EU su produbljivanje jedinstvenog tržišta, dovršetak strukture ekonomske i monetarne unije (EMU) i unapređivanje načela utvrđenih u europskom stupu socijalnih prava.
Iz Nacrta zajedničkog izvješća o zapošljavanju, u kojem se analiziraju zaposlenost i socijalna situacija u Europi, vidljivo je stalno otvaranje radnih mjesta u Europskoj uniji, smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje socijalne situacije u cijeloj EU. 
U EU je u drugom tromjesečju 2018. bilo 239 milijuna zaposlenih, riječ je o najvećem broju zaposlenih ikad zabilježenom. Udio osoba kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost znatno se smanjio 2017., pri čemu je u usporedbi s prethodnom godinom više od pet milijuna ljudi izašlo iz siromaštva ili socijalne isključenosti. Ukupan broj osoba kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost spustio se ispod razina prije krize.
Plaća se realno povećala, ali je ispod rasta produktivnosti!
Stopa zaposlenosti starijih radnika u EU se znatno povećala tijekom zadnjeg desetljeća, no zapošljivost mladih, niskokvalificiranih radnika i osoba migrantskog podrijetla u brojnim je državama članicama i dalje teška. Sudjelovanje žena na tržištu rada i dalje brzo raste, ali to još nije dovelo do znatnog smanjenja razlika u plaćama i mirovinama između spolova. Dohodak kućanstava u EU raste, ali je u nekim državama članicama još uvijek ispod razina prije krize. Rast realnih plaća povećao se 2018., no i dalje je ispod rasta produktivnosti i manji od onoga što bi se moglo očekivati s obzirom na pozitivno kretanje tržišta rada i pozitivne ekonomske rezultate. Općenito, nejednakost i siromaštvo i dalje su izvor zabrinutosti za Europsku komisiju.
Ciklus europskog semestra za koordinaciju ekonomskih i socijalnih politika 2019. počinje u kontekstu daljnjeg, no manje dinamičnog rasta i velike neizvjesnosti. Europska komisija smatra da je na nacionalnoj razini hitno potrebno iskoristiti trenutačni trend gospodarskog rasta kako bi se uspostavile fiskalne rezerve i smanjio dug. Ulaganja i strukturne reforme moraju se još više usredotočiti na povećanje produktivnosti i potencijale rasta, čime će se stvoriti uvjeti za brojnija i bolja radna mjesta te veću socijalnu pravednost i bolje standarde za Europljane.