NOVI LIST, RIJEKA – Novi predsjednik Uprave

NOVI LIST, RIJEKA – Novi predsjednik Uprave

Na sjednici Nadzornog odbora Novog lista, 27. 8. 2014.,  usvojena je odluka o opozivu Gordana Kneževića s dužnosti predsjednika Uprave Novog lista te je na njegovo mjesto imenovan Neven Klarin, dosadašnji direktor Zadarskog lista.

Ovu kadrovsku promjenu predložio je većinski vlasnik i član Uprave Novog lista Albert Faggian. Za Kneževićev opoziv glasalo je pet od ukupno sedam članova Nadzornog odbora. Klarin je imenovan sa četiri glasa za, dok je protiv glasala predstavnica malih dioničara Ana Vičević Gračanin i predstavnici radnika Dušan Lužaić i Damir Cupać. Kadrovske promjene u Novom listu provedene su u tijeku predstečajne nagodbe u kojoj se između ostalog priprema i plan restrukturiranja Novog lista.

Predstavnici radnika u Nadzornom odboru jasno ističu zašto su bili za smjenu Kneževića jer je Uprava u kojoj su bili on i Albert Faggian loše radila svoj posao. Činjenica je da je Novi list završio u predstečajnoj nagodbi. Kod izbora novog predsjednika Uprave Nevena Klarina apsolutno je neprihvatljivo da na čelo Novog lista dolazi čovjek koji je odgovoran za poslovanje Zadarskog lista, tvrtke koja je Novom listu dužna više od 1,5 milijuna kuna. Također, neprimjereno je birati prvog čovjeka Novog lista, a da on nije bio nazočan sjednici NO-a niti je dostavio svog program rada.

Bivši predsjednik Uprave Novog lista Gordan Knežević navodi kako je u posljednjih nekoliko mjeseci u pojedinim pitanjima, a posebno kad je riječ o predstečajnoj nagodbi, zauzimao različite stavove od Alberta Faggiana, što je otežavalo rad Uprave. Nije imao prigovora na odluku NO-a o svom opozivu. Navodi kako osjeća odgovornost jer nije bilo moguće zaustaviti pad prodaje Novog lista. Zadnje tri godine nastojao je izvući Novi list iz poteškoća u kojima se našao 2011. godine, kad je ostvaren gubitak od 9 milijuna kuna. Poslovanje s gubitkom je zaustavljeno i do danas je Novi list ostvarivao dobit u poslovanju. Novi list je također smanjio troškove poslovanja za 22 milijuna kuna, polovica od toga bila je vezana za smanjenje plaća, a ostalo za smanjenje troškova poslovanja. U tom razdoblju je za 128 ljudi smanjen broj zaposlenih od čega je 100 djelatnika bilo u stalnom radnom odnosu. U planu restrukturiranja predloženo je daljnje smanjenje broja zaposlenih od 15-ak posto, što bi bilo dovoljno za sigurnu likvidnost Novog lista ukoliko bi bio zaustavljen pad prodaje.