Novi strateški okvir o zdravlju i sigurnosti na radu

Novi strateški okvir o zdravlju i sigurnosti na radu

Pandemija bolesti Covid-19 pokazala je koliko su zdravlje i sigurnost na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti. U tom kontekstu Komisija je krajem lipnja ažurirala pravila o sigurnosti i zdravlju na radu donošenjem strateškog okvira EU o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2021. – 2027. U njemu su utvrđene ključne mjere potrebne za poboljšanje zdravlja i sigurnosti radnika u sljedećem razdoblju.

Nova strategija usmjerena je na tri međusektorska cilja, a to su upravljanje promjenama koje donose zelena, digitalna i demografska tranzicija, kao i promjenama u tradicionalnom radnom okruženju, poboljšanje prevencije nesreća i bolesti te povećanje pripravnosti za moguće buduće krize.

Tijekom proteklih desetljeća postignut je zamjetan napredak. Na primjer, broj smrtonosnih nesreća na radu u EU smanjio se za 70% u razdoblju od 1994. do 2018. Ipak još mnogo toga treba učiniti. Unatoč napretku, 2018. u državama EU-27 dogodilo se više od 3 300 nesreća sa smrtnim ishodom i 3,1 milijun nesreća bez smrtnih posljedica. Više od 200.000 radnika godišnje umre od bolesti povezanih s radom. Ažurirani okvir pomoći će u mobilizaciji institucija EU, država članica i socijalnih partnera radi ostvarivanja zajedničkih prioriteta u području zaštite radnika. Planirane mjere pridonijet će i smanjenju troškova zdravstvene skrbi te pomoći poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća da postanu produktivnija, konkurentnija i održivija.

Važno je naglasiti da je zakonodavstvo EU o sigurnosti i zdravlju na radu ključno za zaštitu gotovo 170 milijuna radnika. Zdravo i sigurno radno okruženje pridonosi smanjenju troškova za pojedince, poduzeća i društvo u cjelini. Stoga su održavanje i poboljšanje standarda zaštite radnika i dalje prioriteti za gospodarstvo u interesu građana. Potrebno nam je snažnije djelovanje EU kako bismo radna mjesta u Europi prilagodili budućnosti.

Strateški okvir sljedećih je godina usmjeren na tri ključna cilja

  1. Predviđanje promjena u novom svijetu rada i upravljanje njima. Komisija će preispitati Direktivu o radnim mjestima i Direktivu o radu sa zaslonima te predložiti nove zaštitne granične vrijednosti za azbest i olovo kako bi osigurala sigurna i zdrava radna mjesta tijekom digitalne, zelene i demografske tranzicije. Pripremit će inicijativu na razini EU povezanu s mentalnim zdravljem na radnom mjestu u okviru koje se razmatraju novonastala pitanja povezana s mentalnim zdravljem radnika i predlažu smjernice za djelovanje.
  2. Poboljšanje prevencije bolesti i nesreća povezanih s radom. Strateškim okvirom promicat će se pristup „vizije nula” za sprječavanje smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU. Komisija će ažurirati i pravila EU o opasnim kemikalijama kako bi unaprijedila borbu protiv raka, bolesti reproduktivnih organa i bolesti dišnog sustava.
  3. Povećanje pripravnosti za moguće buduće prijetnje zdravlju. Na temelju iskustava stečenih u aktualnoj pandemiji Komisija će u bliskoj suradnji s dionicima u području javnog zdravlja razviti postupke za izvanredne situacije i smjernice za brzo uvođenje, provedbu i praćenje mjera u mogućim budućim zdravstvenim krizama.

Komisija također poziva države članice da ažuriraju svoje nacionalne strategije sigurnosti i zdravlja na radu kako bi osigurale da se nove mjere doista primjenjuju na radnom mjestu.