Novi zakoni, nova pravila

Novi zakoni, nova pravila

Godina 2017. donosi niz novih zakona, a najveći dio njih dolazi iz paketa porezne reforme. Tu su i novi Zakon o javnoj nabavi te izmijenjeni zakoni o mirovinskom osiguranju i o lokalnim izborima, kao i nova Uredba o visini minimalne plaće za 2017. godinu, prema kojoj će bruto plaća iznositi 3.276 kuna. Poreznu reformu, koja uključuje paket 15 zakona, osjetit će gotovo svi građani i poduzeća. Očekivanja su velika, kritike još veće, no osnovni je cilj pojednostavljenje poreznog sustava u okviru proračunskih mogućnosti. Važan je i novi Zakon o javnoj nabavi, čijom bi primjenom trebalo doći do smanjivanja korupcije te troškova za gospodarstvo.

Zakon o javnoj nabavi

Stupio je na snagu 1. siječnja, a najvažnija promjena je uvođenje ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno to da najniža cijena više ne bude jedini i najvažniji kriterij ocjene ponuda u postupcima javne nabave, što će vrijediti tek od 1. srpnja 2017. godine, a neke će odredbe stupiti na snagu tek 2018. U sljedećih šest mjeseci Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodit će intenzivnu edukaciju naručitelja te izraditi procedure za punu primjenu ekonomski najpovoljnije ponude.

 Kriterij za odabir najboljih ponuditelja će i dalje ostati cijena, ali uz odgovarajuće dodatne kriterije koje će propisati sam naručitelj, a cijena će po zakonu moći biti maksimalno 90 posto ukupne strukture vrijednosti, odnosno pondera pojedinih kriterija. Pritom sam naručitelj može odrediti u kojem je postotku važnost cijene kao kriterija u određenoj nabavi.

 Uvedena je i Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, odnosno obrazac kojim će ponuditelj dati izjavu da udovoljava svim traženim uvjetima, a tek će najpovoljniji ponuditelj morati dostaviti detaljne dokaze. Pritom se zakonom predviđa da se u roku od godine dana objedine svi registri koji sadrže podatke i iz kojih se izdaju potvrde koje su poduzetnici do sada morali prikupljati kao dokaz za sudjelovanje na pojedinom natječaju.

 Također, predviđa se obveza prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrtu dijela dokumentacije o nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave, a cilj je spriječiti da se kroz samu dokumentaciju definira pobjednik natječaja, odnosno da se pridonese transparentnosti postupka javne nabave. Zakon propisuje i jedinstveni rok za žalbe od 10 dana, te smanjuje naknade za žalbe – do vrijednosti od 750.000 kuna iznosit će 5.000 kuna, a iznad te vrijednosti 10.000 kuna.

Zakon o mirovinskom osiguranju

Izmijenjenim Zakonom o mirovinskom osiguranju, prema kojemu se ukida institut razdvajanja mirovina, počinje usklađivanje onih ostvarenih prema posebnim propisima (povlaštenih) na isti način kao i onih ostvarenih prema općim propisima (radničkih), zbog čega će 2017. godine povlaštene mirovine porasti za gotovo 100 milijuna kuna.

Čeka se izmjena Zakona o smanjenju mirovina određenih skupina, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, kojima će se povećavati povlaštene mirovine skresane za 10 posto zbog gospodarske krize. Povlaštene mirovine prima 13 kategorija građana – branitelji, bivši politički zatvorenici, akademici, sudionici NOB-a, domobrani… Posljedično, idućih godina osjetno će se povećati proračunska izdvajanja za takve mirovine. Prema projekcijama Vlade, izdvajanja će se povećati za 96 milijuna kuna iduće godine, za 127 milijuna 2018. godine i za 205 milijuna kuna u 2019. godini.

Zakon o nabavi i registraciji oružja građana

Novim zakonom postroženi su uvjeti za građane koji žele nabaviti i registrirati oružje te će onaj koji želi legalno posjedovati oružje morati dokazati da mu je ugrožena osobna sigurnost ili da bi mu sigurnost mogla biti ugrožena u tolikoj mjeri da mu za to treba oružje. Kao dokaz će osoba morati navesti konkretne prijave napada ili prijetnji koje je prijavljivala policiji i koje su zabilježene u policijskim evidencijama, a zahtjev će morati potvrditi posebno povjerenstvo koje će imenovati ministar unutarnjih poslova. U slučaju kada zahtjev za nabavu dodatne količine oružja predaje osoba koja već ima dozvolu, provjeravat će se je li počinila kazneno djelo vezano za kršenje Zakona o oružju, kao i ima li dodatan razlog za nabavu novog oružja.

Zakon o lokalnim izborima

Prije novogodišnjih praznika saborski zastupnici su stigli izmijeniti Zakon o lokalnim izborima, kojim se uvodi zabrana kandidiranja na lokalnim izborima za sve osuđene na kaznu zatvora dulju od šest mjeseci, uključujući uvjetnu kaznu.

Od ostalih novih pravila od Nove godine, izmjenom Zakona o članarinama u turističkim zajednicama one su smanjene za pet posto, što za gospodarstvo znači rasterećenje za otprilike 10 milijuna kuna, a izmijenjenim Zakonom o javnim bilježnicima omogućuje se državljanima Europske unije da obavljaju javnobilježnički posao u Hrvatskoj. Dopunom Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva uvodi se test malog i srednjeg poduzetništva, MSP test, za potrebe procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo, a najvažnija novina u izmijenjenom Zakonu o računovodstvu je ukidanje obveze primjene jedinstvenog okvirnog kontnog plana (JOKP), što će troškovno rasteretiti poduzetnike.

 Izmjenom Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ukinuta je odredba kojom su propisana prava na dodatak na plaću dužnosnicima raspoređenima za zamjenike predsjednika sudova, a Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova regulira se jednostavno i jeftino izvansudsko online rješavanje potrošačkih sporova preko interaktivne web-stranice, bez potrebe za osobnim dolaskom, osobnim dostavljanjem dokumenata ili dostavljanjem preko pošte.

Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina predviđena je izgradnja jedinstvene baze podataka o fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatera i tekućim ili planiranim građevinskim radovima na državnoj razini. Državna geodetska uprava bit će ta jedinstvena informacijska točka i njoj su vlasnici i upravitelji obavezni dostavljati spomenute podatke.

Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, kojim se želi povećati udjel prometa koji ne djeluje štetno na okoliš u ukupnom prometu, određene su mjere poticanja i razvoja infrastrukture za alternativna goriva te utvrđeni minimalni zahtjevi za izgradnju takve infrastrukture, uključujući mjesta za punjenje električnih vozila i mjesta za opskrbu prirodnim plinom i vodikom.