Nužna sanacija nakon potresa

Nužna sanacija nakon potresa
Već smo izvijestili kako je posljednji potres učinio ozbiljnu, ali ne i katastrofalnu štetu na prostorima Doma Sindikata grafičara u Zagrebu. Nužno je sanirati najozbiljnije oštećenje – napuknuće noseće grede iznad stepeništa prema prvom katu. Također, ozbiljno oštećenje je i puknuće zida u Maloj dvorani na katu, pri čemu je vanjski zid te dvorane puknuo s obje strane i vidljivo se izmaknuo, a postoji i napuknuće na drugom unutarnjem zidu iste dvorane, koja je zbog svega trenutačno izvan uporabe. 
Iako Dom Sindikata i dalje čvrsto stoji na nogama, sanacija se mora provesti u što kraćem roku. Pitanje je koliko će pomaka i kada donijeti zakon o obnovi od potresa, hoće li on biti usmjeren na sanaciju nastale štete ili na prevenciju i ojačavanje u pogledu novih potresa. Pitanje je i koliko će zaista sredstava biti dodijeljeno. Dok politika razmišlja, vrijeme ide. 
U sadašnjim okolnostima uloženo je mnogo truda da se dođe do stručnjaka statičara koji će u razumnom roku i cijeni sačiniti elaborat sanacije. SP STATIK d.o.o. bio je najkorektniji, te je ovih dana već i sačinjen elaborat sanacije s pripadajućim troškovnicima. Laički rečeno, noseća greda ojačava se posebnim karbonskim trakama i mrežama te specijalnim masama. Zidovi dvorane ogolit će se do cigle te ojačati posebnim mrežicama i snažnim mortom čime bi ih se trebalo povezati i ukrutiti. Ovo nisu mali radovi, posebice zato što su površine zidova velike, a radove treba izvesti s obje strane. Stoga ni troškovi neće biti mali. 
Na temelju izrađenih troškovnika, upravo se prikupljaju ponude te se nadamo da će izvođača biti moguće odabrati do kraja rujna, a radove provesti u idućih nekoliko mjeseci, a bude li sreće, nekoliko tjedana.