Informiranje i obrazovanje

Nastojimo redovito i sustavno informirati članove i druge radnike. List „Grafičar i mediji“ besplatno je glasilo za naše članove od 1. svibnja 1992., a pratimo i digitalne oblike komunikacija. Redovito obrazujemo sindikalne povjerenike i predstavnike radnika na seminarima iz područja radnog prava. Ulažemo i značajne napore da Abecedom radnih odnosa opismenimo sve članove i radnike.

Informiranje i obrazovanje

Uz svakodnevne aktivnosti i kontakte u podružnicama nastojimo što kvalitetnije redovito i sustavno informirati naše članove i ostale radnike o svojem radu.

Glasilo našeg Sindikata, List Grafičar i mediji, izlazi od 1. svibnja 1992. To je najdugovječnije sindikalno glasilo, koje se i danas nakon 350 brojeva besplatno dostavlja svim članovima Sindikata grafičara i medija. Kroz dugogodišnju povijest našeg Sindikata može se reći da je to njegovo najznačajnije glasilo. Velik broj autora i suradnika punih entuzijazma utkali su svoj rad u ovaj list, sve u želji zajedničke ideje. Ta ideja jest sindikalno glasilo članova i radnika u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti, a šireći se prema komunikacijama i medijima i preko tih granica. Ta ideja jest list koji već tri desetljeća redovito, iz mjeseca u mjesec, informira radnike o aktualnim događajima, ali ih istovremeno educira i upućuje u šire sindikalne i društvene teme. Ta ideja je list koji sa svojim kontinuitetom postaje riznica informacija i znanja, ali i svjedok našeg vremena, događaja važnih za radništvo naše djelatnosti i šire. To pokazuje i citat iz jednog od prvih brojeva Grafičara (listopad, 1992.), u kojem se ističe tadašnji novi smjer i zajednički moto djelovanja Sindikata: “Nitko sam sebi nije dostatan. Mi nismo sjedeći sindikalni pokret. Razvijamo sindikalnu politiku s članovima, a ne za njih.”

graficar_i_mediji

Sindikat prati i moderne oblike komunikacije te komunicira sa članovima i putem Facebooka, sindikalnih WhatsApp grupa i dr.

Upravo ova Web stranica/portal, za razliku od mnogih drugih sindikalnih stranica, redovito se puni aktualnim vijestima iz podružnica ali i širih sindikalnih, gospodarskih tema. Ona je značajna, jer radnici na njoj mogu naći mnoge savjete i informacije iz područja radnog prava, te i ovim putem ostvariti direktno pravo na radno-pravnu zaštitu.

Sindikat redovito obrazuje sindikalne povjerenike i predstavnike radnika na seminarima iz područja radnog prava, zaštite na radu, komunikacije i drugih temama nužnim za uspješno predstavljanje radnika.

sdr

Uz navedeno Sindikat ulaže i značajne napore da o temeljnim pitanjima iz radnih odnosa obrazuje sve članove i radnike.

Posljednji primjer tome su priručnici koje je ovaj Sindikat izradio s ciljem obrazovanja svih radnika: Abeceda radnih odnosa, Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način, Osnove pravilnih načina rukovanja teretima u grafičkoj industriji, te Socijalni dijalog i osnove vještina uspješnog komuniciranja.

prirucnici