Solidarnost

Osnovni princip našeg djelovanja je i solidarnost. Solidarnost se osigurava kroz financijsku pomoć našim članovima u određenim situacijama isplatom iz Fonda solidarnosti, Štrajkačkog fonda i Fonda za posmrtnine, utemeljenih Statutom i detaljnije reguliranih Pravilnikom sredstava solidarnosti. Uz pravo na solidarnu pomoć, članovi učestalo koriste i naše kratkoročne sindikalne pozajmice.

Solidarnost

Uz zastupanje interesa članova sindikata, jedna od osnova djelovanja Sindikata grafičara i medija je solidarnost.

Solidarnost se osigurava kroz financijsku pomoć članovima sindikata u određenim situacijama isplatom sredstava iz tri fonda koji su utemeljeni sukladno odredbama Statuta; Štrajkačkog fonda, Fonda solidarnosti i Fonda za posmrtnine. Pravilnikom sredstava solidarnosti propisani su način formiranja i raspoređivanja sindikalne članarine u navedene fondove te uvjeti pod kojima članovi sindikata imaju mogućnost ostvariti pravo na solidarnu pomoć.

Uz to članovi često koriste i naše kratkoročne sindikalne pozajmice.

Štrajkački fond

Sredstvima Štrajkačkog fonda osigurava se jednokratna solidarna pomoć članovima sindikata za vrijeme štrajka koji traje duže od 30 dana. U tom slučaju članovi sindikata – koji su u štrajku – imaju pravo na financijsku pomoć, u slučaju da članovi Sindikata nisu primili u tom razdoblju nikakvu plaću ili naknadu plaće.

Solidarne pomoći

Iz sredstava Fonda solidarnosti dodjeljuju se solidarne pomoći članovima u sindikalnim podružnicama u slučaju stečaja ili likvidacije poslodavca, težih ozljeda na radu s trajnim posljedicama, te elementarnih nepogoda (požar, poplava i sl.). Ako se nad poslodavcem otvori postupak stečaja ili redovne likvidacije, članovi sindikata koji nisu primili nikakvu plaću duže vrijeme, imaju pravo na jednokratnu solidarnu bespovratnu pomoć. Visina solidarne pomoći po članu sindikata može iznositi do 300 Eura, a u iznimnim individualnim situacijama i više. O svemu odlučuje Upravni odbor sredstava solidarnosti posebnom odlukom.

Potpore u slučaju teške bolesti

Članovi sindikata, koji su na dugotrajnom bolovanju zbog teško narušenog zdravlja, za potrebe daljnjeg liječenja, ili nabavke potrebnih lijekova koje je propisao liječnik specijalist, mogu tražiti jednokratnu potporu. Zahtjev za isplatu potpore član dostavlja sindikalnom povjereniku podružnice, uz potvrdu liječnika specijaliste o daljnjem liječenju ili potrebi posebnih lijekova, povijest bolesti ili otpusno pismo te doznake za bolovanje.

Na temelju zahtjeva sindikalne podružnice o zahtjevu odlučuje Upravni odbor sredstava solidarnosti, a o zahtjevima se odlučuje u travnju i listopadu. Visina solidarne pomoći po članu može iznositi do visine do 300 Eura.

Iz sredstava Fonda za posmrtnine dodjeljuje se posmrtnina i potpora za troškove liječenja za članove sindikata koji su uplatili najmanje 12 mjesečnih članarina.

Neovisno o ovoj pomoći, dodatnu pomoć članovi mogu dobiti i iz sredstava same sindikalne podružnice ovisno o odluci podružnice kojoj pripadaju.

Posmrtnine

Posmrtnina za umrlog člana isplaćuje se članu obitelji koji je živio sa pokojnikom, članom sindikata u kućnoj zajednici, te za kojeg je pokojnik plaćao uzdržavanje ili koji je plaćao uzdržavanje za njega. Posmrtnina se isplaćuje jednom članu obitelji pokojnika, u pravilu onome koji je platio troškove pogreba. Iznos posmrtne ovisi o dužini članstva u sindikatu preminulog člana i to:

  • Od 1-10 godina članstva – 200 Eura,
  • Od 10-25 godina članstva – 350 Eura,
  • Za članstvo više od 25 godina – 500 Eura.

Zahtjev za isplatu posmrtnine dostavlja se sindikalnom povjereniku podružnice umrlog člana, na propisanom obrascu, uz predočenje članske iskaznice i službenog dokumenta o smrti. Isplate u svrhu posmrtnina vrše se u roku osam dana od zahtjeva sindikalne podružnice.

Individualne kratkoročne pozajmice

Iz sredstava Fonda solidarnosti dodjeljuju se individualne kratkoročne pozajmice članovima sindikata.

  • Visina kratkoročne pozajmice može iznositi od 300 do 1.600,00 Eura ovisno o visini plaće tražioca i raspoloživom iznosu nakon obustava.
  • Otplata kratkoročne pozajmice vrši se u 10 rata.
  • Na dobivena sredstva plaćaju se samo troškovi obrade kratkoročne pozajmice u iznosu 2,5% odobrenog iznosa. Osim troška obrade, kamate se ne zaračunavaju.
  • Pozajmice se odobravaju jednom mjesečno krajem mjeseca za sve zahtjeve pristigle u tom mjesecu, a isplaćuju se tijekom sljedećeg mjeseca.
  • Članu Sindikata u toku kalendarske godine kratkoročna pozajmica može biti odobrena samo jedanput, te se ne može ponovno odobriti dok korisnik u potpunosti ne isplati svoju prethodnu pozajmicu.

Mjesečno je u prosjeku u obradi oko 40 zahtjeva za isplatom pozajmica.