Naše stručne službe i kontakti

Sindikat grafičara i medija

Brešćenskoga 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
email: info@sgim.hr (tajništvo)


Tajništvo

Suzana Žaja
tel: 01/4501-470
email: suzana.zaja@sgim.hr


Radno-pravna zaštita

Matea Mikić mag.iur.
tel: 01/4501-471
email: matea.mikic@sgim.hr


Financijsko-materijalno poslovanje

Agneza Novački oec.
tel: 01/4501-472
email: agneza@sgim.hr


Predsjednik

Darije Hanzalek dipl.iur.
tel: 01/4501-475
email: darije.hanzalek@sgim.hr