Obilježavanje 300. broja i 25 godina lista Grafičar

Obilježavanje 300. broja i 25 godina lista Grafičar
U Domu Sindikata grafičara u Zagrebu, 9. lipnja 2017. godine, održana je svečana sjednica u povodu 300. broja i 25 godina kontinuiranog izlaženja lista Grafičar. Sjednici su, uz članove Predsjedništva i Savjeta lista Grafičar, prisustvovali dosadašnji stalni suradnici i Uredništvo lista. 
Predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek pozdravio je sve prisutne i ukratko predstavio Grafičar i njegovu važnost. List Grafičar izlazi kontinuirano već 25 godina i najdugovječnije su sindikalne novine. To su novine koje već 25 godina informiraju radnike, ali i širu javnost o aktualnim događanjima, sindikalnim temama, radnom pravu, zaštiti na radu itd. U 300 brojeva Grafičara objavljeno je oko 9000 tekstova (oko 24.000 novinskih kartica) i oko 4500 fotografija. Posebnu zahvalu iskazao je bivšim i sadašnjim autorima tekstova koji najviše pridonose kvaliteti lista i sadržaja. Naglasio je kako će, unatoč rastućoj digitalizaciji, Grafičar i dalje izlaziti u tiskanom obliku.
Prisutne je pozdravio i glavni urednik lista Grafičar Stjepan Kolarić. On je predstavio ukratko kronologiju lista, u čijem stvaranju sudjeluje od samih početaka. Naglasio je četiri funkcije Grafičara: informativnu, edukativnu, promidžbenu i memoarsko-dokumentarističku. Napomenuo je i kako do sada nije bilo velikih uređivačkih pogrešaka zbog kojih bi uredništvo i izdavač odgovarali moralno i materijalno. Prisjetio se i svih dosadašnjih glavnih urednika, grafičko-tehničkih urednika, karikaturista, stalnih suradnika te redovnih autora tekstova u listu. 
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever također je pozdravio sve prisutne te naglasio važnost lista Grafičar i njegovu dugovječnost. Grafičaru je poželio još barem toliko godina i da i dalje objektivno, nepristrano i edukativno izvještava svoje članove i ostale koji ga svaki mjesec čitaju.
Prisjećajući se početaka Grafičara i svojeg udjela u njegovu razvoju, mnogi redovni autori, od kojih neki pišu od prvih brojeva, rekli su nekoliko riječi o značaju toga lista. 
Kako bi se dodatno naglasio značaj i zahvalnost stalnim suradnicima i onima koji su aktivno sudjelovali, i još sudjeluju, u stvaranju Grafičara, Darije Hanzalek uručio je posebna priznanja za značajan jubilej Grafičara. Unaprijed se ispričao ako je netko nehotice izostavljen s tog popisa. 
Priznanja su dodijeljena sljedećim osobama: Stjepanu Kolariću, Veljku Vlahoviću, Marinki Boljkovac Borković, Danici Lisičar, Krešimiru Rožmanu, Milanu Hećimoviću, Mariji Orlić, Želimiru Šlogaru, Ivi Belanu, Jovanu Hovanu, Marini Kasunić Peris, Borisu Šifteru, Ivanu Rebcu, Vasi Gajiću, Vinku Kalčiću, Božidaru Staniću, Dariju Hanzaleku, Suzani Žaja, radnicima Tiskare Vjesnik, Jagodi Jarec u ime podružnice umirovljenika, Višnji Vrabec i Vitomiru Begoviću.