Obnova pročelja Doma Sindikata grafičara – Naš Dom vraća svoj sjaj

Obnova pročelja Doma Sindikata grafičara – Naš Dom vraća svoj sjaj
Nakon višegodišnjih inicijativa, višemjesečnih priprema, izrade dokumentacije, dogovora s upraviteljima zgrade, apliciranja u natječe za sufinanciranje, pribavljanja ukupnih sredstava, nalaska izvođača, početkom rujna ove godine počela je sanacija pročelja odnosno fasade na zgradi Doma Sindikata grafičara u Zagrebu, Brešćenskoga 4. 
Podsjetimo, naši prethodnici bili su vrlo skrbni i dobri gospodari. Davne 1938. godine vlastitim sredstvima tipografi, članovi našeg Sindikata, izgradili su četvero odnosno peterokatnu zgradu na uglu ulice Brešćenskoga i Bauerove, te su u nju preselili sjedište svojih aktivnosti iz ranijeg doma, koji su pak bili izgradili na uglu Primorske i Ilice još početkom prošlog stoljeća. U veljači 1960. grafičarima su nacionalizirane čak četiri zgrade u Zagrebu, a ostavljeno im je prizemlje, kat i dvije dvorane Doma Sindikata grafičara, Brešćenskoga 4, našeg središta i danas. 
Posljednji puta fasada Doma obnavljana je krajem 80-ih, prije tri desetljeća, kada je dobila crvenkasto rozu boju s vanjske strane, dok je dvorišno pročelje sive boje. Danas je vanjsko pročelje u izrazito lošem i derutnom stanju, te već godinama iniciramo njegovu obnovu. Imajući u vidu da su gornji katovi nakon nacionalizacije postali društveni, a danas privatni stanovi, vlasnički odnosi su vrlo složeni, a ostali stanari su posljednjih godina uvijek imali neke druge prioritete. 
Sa zadnjom kumulacijom sredstava u pričuvi, nađen je zajednički jezik s ostalim stanarima, izrađen je projekt te se apliciralo na nekoliko natječaja za gradsku subvenciju obnove pročelja. Jedan od natječaja je prihvaćen pri čemu planirani trošak radova iznosi 1,33 milijuna kuna. Grad Zagreb će u kampanji obnove pročelja sufinancirati 528 tisuća kuna, dok se ostatak financira iz postojećih sredstava pričuve, te desetgodišnjim kreditom od 400.000 kuna koji će se otplaćivati kroz blago povećanje pričuve. 
Građevna skela na vanjsko pročelje već je postavljena, a krajem rujna trebala bi biti postavljena i na dvorišnom dijelu. Slijedi obijanje stare fasade i žbuke, potom nanošenje novog sloja žbuke i bojanje fasade. Uz to bojit će se i vanjska drvena stolarija. Trebala bi biti zamijenjena i ulazna vrata u zgradu te stolarija u zajedničkim stubištima. 
Prema riječima konzervatora, koji nadziru radove, originalna fasada bila je zelene boje i takva bi se trebala ponovno postaviti. Njihova riječ je zadnja. 
U okviru radova bit će restauriran i znak zmaja s dva grafička tampona, simbol grafičara tadašnjeg vremena, zajedno s nazivom i oznakom godine izgradnje, što čini pečat pročelja našeg Doma. 
Radovi bi trebali biti završeni u roku 180 radnih dana, oko 9 mjeseci. Sigurno je da će biti više buke i prašine, a manje svjetla i komfora za to vrijeme, te mnogo otvorenih pitanja i problema. Ipak, vođeni krajnjim ciljem, moramo biti zadovoljni i nadamo se da će do idućeg ljeta Dom Sindikata grafičara zasjati u svojem novom tj. starom sjaju.