Obrazovanje mladih sindikalista – Konferencija u Madridu

Obrazovanje mladih sindikalista – Konferencija u Madridu
Od rujna 2016. godine pa sve do veljače 2017. godine Međunarodna organizacija rada u suradnji s Europskom konfederacijom sindikata organizirala je pet seminara za mlade sindikaliste. Završna Konferencija je održana u ožujku u Madridu. Na seminarima je sudjelovala Matea Mikić, koja je predstavljala Sindikat grafičara i Nezavisne hrvatske sindikate.
Na Konferenciji je sudjelovalo 25 participanata koji su uspješno završili prethodne seminare, te 10-ak mladih, koji su članovi sekcije mladih Europske konfederacije sindikata, zatim predstavnici Europske komisije, Međunarodne organizacije rada, Europske konfederacije sindikata, te čelnici sindikata iz Poljske, Rumunjske i Malte.
Sadržaj seminara

1.
Zaposlenost mladih i prava mladih na radnom mjestu
Cilj toga seminara je podići svijest mladih o njihovim pravima na radnom mjestu te pružiti potporu sindikatima o uključivanju mladih u svijet rada i sindikalni rad. Najvažnije je bilo utvrđivanje i primjena pojma „dostojan rad“ i značenje mladih u promicanju takvog rada. Sadržaj seminara obuhvaćao je: pravo na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, socijalno osiguranje, radno vrijeme i dopusti, zaštita na radu…

2.
Radna i socijalna prava
Cilj ovog seminara bio je ohrabriti mlade sindikaliste da igraju aktivnu ulogu u procesu donošenja odluka na nacionalnoj razini u području reformi radnog prava, te da promoviraju dostojan posao, prava radnika i poboljšaju radne odnose. Radno zakonodavstvo država je uspoređivano sa standardima Međunarodne organizacije rasa, Direktivama Europske komisije te je stavljena i važnost na europski socijalni dijalog. Bilo je riječi o procesu ratifikacije, implementacije i nadgledanja primjene Konvencija i Direktiva.

3.
Sindikalno učenje novih znanja i vještina
Cilj ovog seminara bio je pokazati mladim sindikalistima kako sindikati mogu pomoći u učenju i obrazovanju svojih članova i radnika. To mogu biti različiti oblici učenja: seminari, edukacije, prezentacije, a učenje može obuhvaćati široke raspone (od kompjuterskih, prezentacijskih vještina pa do prekvalifikacija za neke druge poslove). Vrlo je važno u te procese uključiti i poslodavce.

4.
Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje
Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje su najvažnije aktivnosti svakog sindikata te je cilj seminara bio uključiti mlade sindikaliste u te aktivnosti u cilju borbe za povećanje plaće i radnih uvjeta mladih radnika. Prikazani su načini kolektivnog pregovaranja u različitim europskim državama, jer upravo je dijeljenje iskustava bitan način rada svakog sindikata. 

5.
Organizacijske i komunikacijske strategije
Cilj ovog seminara je bio usvojiti prije svega komunikacijske vještine, način na koji se treba razgovarati s članovima, radnicima i poslodavcem. Ekspert za komunikaciju nas je upoznao s načinom prezentiranja, odnosno kako trebaju izgledati prezentacije i kako zainteresirati publiku. Važna tema su bile i socijalne mreže i njihova sve veća dominacija u svakodnevnom životu te potreba uključivanja socijalnih mreža u sindikalni rad.
B u d u ć n o s t   r a d a 
Na Konferenciji se raspravljalo i o tome kakvi će nas poslovi čekati u budućnosti, s obzirom na rastuću digitalizaciju. Poslovi zasigurno neće nestati. Neki od njih će se transformirati i promijeniti, ali nestati neće. Imali smo industrijsku revoluciju i ljudi su i dalje nastavili raditi i proizvoditi. No, prilagodba na nove uvjete će biti potrebna i sindikati već sada moraju početi djelovati i pripremati svoje članove i ostale radnike za promjene.
Zanimljivo je bilo izlaganje mladog sindikalca iz Švedske koji je rekao kako se kod njih također tržište rada mijenja, ali nezaposlenost je u zadnjih 8 godina porasla za samo 0,2 posto. Stoga ne bi trebalo biti mjestu straha, potrebna je prilagodba. No, napomenuo je također kako je u zadnjih osam godina broj radnika učlanjenih u sindikat sa 80 posto pao sa 65 posto i oni već tu vide veliki razlog za zabrinutost te su počeli djelovati kako taj postotak ne bi bio još niži. I ostale zemlje bi trebale iz toga primjera naučiti kako početi djelovati i misliti unaprijed, kada je situacija naizgled dobra, jer uvijek se sve preko noći može promijeniti. 
Međunarodni dan žena
Dana 8. ožujka 2017. godine glavna tema Konferencije je bio položaj žena u svijetu rada. Žene su i dalje slabije plaćene od muškaraca i puno im je teže doći do vodećih pozicija, što je veliki slučaj i u sindikatu. Većina sindikalnih vođa su muškarci, dok su žene zastupljene u vrlo malom broju premda su u prosjeku obrazovanije od muškaraca i u većem broju završavaju fakultete. Na pitanje što se može postići, jedan od prijedloga je bio da bi se trebao uvesti obvezan porodiljni dopust i za očeve. Tako poslodavci ne bi odbijali žene zato što postoji mogućnost trudnoće te da neko vrijeme zbog toga neće moći raditi. Na ovaj način bi muškarci bili u istom položaju. Najviše su takvim situacijama pogođene mlade žene i vrlo teško uspijevaju naći dobro plaćeni i siguran posao.
Taj dan su španjolski sindikati organizirali prosvjed na kojem je sudjelovalo oko 500.000 ljudi. Na prosvjedu su sudjelovali i sudionici Konferencije koji su imali zastave Europske konfederacije sindikata. Zanimljivo je da su većina sudionika Konferencije muškarci do 35 godina, no upravo oni su bili vrlo glasni u zagovaranju prava žena i borbi za bolje uvjete žena, te su svi od reda oštro osudili govor poljskog predstavnika u Europskom parlamentu koji je rekao kako su žene slabije, manje inteligentne od muškaraca i da zato trebaju manje zarađivati. Takvi mladi ljudi daju nadu da svijet ima bolju budućnost. 
Završetak Konferencije
Na Konferenciji su se raspravljale još razne teme, od prilagodbe mladih na rad nakon školovanja, njihovoj većoj uključenosti u sindikalne aktivnosti i procese planiranja. Kratak osvrt na stanje u svojim zemljama dali su predstavnici sindikata iz Poljske, Rumunjske i Malte.
Zaključak je da svi imamo slične probleme te da je zajedničkom suradnjom najlakše postići promjene nabolje.