Obveze poslodavaca i radnika pri povratku na posao

Obveze poslodavaca i radnika pri povratku na posao
Ministarstvo rada je objavilo Uputu za poslodavce i radnike kod postupanja i provedbe mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti. Kako bi se postigao visok stupanj sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, u ovom trenutku potrebna je posebna angažiranost stručnjaka zaštite na radu.
Poslodavci moraju:

postavljanje važnih obavijesti – na vidljivim mjestima na ulazu u prostor tvrtke postaviti edukacijske plakate i sve važne upute o zaštiti zdravlja Stožera civilne zaštite RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Epidemiološke službe.

osiguranje osobne zaštitne opreme – osigurati dovoljan broj jednokratnih zaštitnih rukavica i maski, zaštitnih odijela za tijelo, zaštitnih kapa i sl., ovisno o procesima rada i staviti na raspolaganje radnicima te nadzirati njihovu uporabu.

postavljanje fizičkih barijera – gdje je moguće postaviti zaštitne pregrade u vidu stakla, pleksiglasa ili sličnog materijala.

osiguranje mjesta za dezinfekciju ruku – pomoću dezinfekcijskog sredstva ili pranjem ruku s vodom i sapunom barem 20 sekundi, a za sušenje ruku osigurati papirnate ručnike za jednokratnu uporabu.

osiguranje udaljenosti između osoba od najmanje 2 metra – preraspodjelom prostora, preraspodjelom vremena/rad u smjenama, smanjenjem broja osoba koje istovremeno borave u prostoriji, omogućiti rad od kuće ili u iznimnim situacijama postavljanjem pregrada. 

održavanje čistoće objekata i mjesta rada – čistiti i dezinficirati mjesta rada koliko je god moguće više puta, a posebnu pažnju posvetiti čistoći sanitarnih čvorova.

najmanje dva puta dnevno čistiti sve dodirne površine – radne površine, dizala za prijevoz osoba, pametne i druge telefone, POS uređaje i sl.

provjetravanje radnih prostorija i prostora.

osigurati posebnu zaštitu kroničnim i onkološkim bolesnicima – omogućiti im obavljanje rada od kuće gdje je to moguće.

osigurati nesmetan rad stručnjacima zaštite na radu i drugim osobama zaduženim za te poslove.
Radnici moraju:

provoditi mjere zaštite osigurane od poslodavca – primjenjivati upute o pravilnom pranju i dezinfekciji ruku, zadržavanje razmaka među osobama i sl., te ih provoditi. Koristiti osiguranu jednokratnu zaštitnu opremu.

kašljanje i kihanje – prekriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju je poslije potrebno odložiti u koš za otpad s poklopcem te obvezno nakon toga oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenuti lice od drugih osoba.

izbjegavanje dodirivanja lica, usta i očiju rukama

socijalni kontakt – ostvarivati samo najnužnije socijalne kontakte unutar obitelji, a u kontaktu s kolegama držati propisano razmak bez rukovanja.

simptomi – postoji li sumnja na simptome zaraženosti koronavirusom, ne dolaziti na posao te obavijestiti svog liječnika ili nadležnog epidemiologa. 

hitnost – u slučaju hitnosti obratiti se svom stručnjaku zaštite na radu, poslodavcu, liječniku ili nazvati 112.