Očekuje se početak kolektivnih pregovora u AKD-u

Očekuje se početak kolektivnih pregovora u AKD-u
S obzirom na to da Kolektivni ugovor za „Agenciju za komercijalnu djelatnost d.o.o.“ istječe krajem godine, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikalna podružnica AKD pokrenula je inicijativu kod poslodavca za početak kolektivnih pregovora o izmjenama i dopunama, odnosno produženju važenja važećeg Kolektivnog ugovora.
Očekuje se da će se prvi sastanak pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca održati u razdoblju od 13. do 17. studenoga 2017. godine.
U pregovarački tim sindikata imenovani su: Zoran Kveder, Duje Perdijić, Davorin Šaramo, Matea Mikić, Darije Hanzalek i Marina Kasunić Peris.