Od 1. travnja očekuje se povećanje naknade za roditeljski dopust!

Od 1. travnja očekuje se povećanje naknade za roditeljski dopust!
U postupku je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojim se planira povećati iznos naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta. 
Izmjenama ovoga Zakona iz 2017. povećan je maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje zaposlenim roditeljima za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta (drugih šest mjeseci) s ranijeg limita od 2.660,80 kuna na 3.991,20 kuna. Unatoč navedenom povećanju, roditeljska naknada je i nadalje neodgovarajuća za kategoriju zaposlenih i samozaposlenih roditelja s višim primanjima jer odstupa od njihove stvarne visine plaće, uslijed čega nakon korištenja rodiljnog dopusta (prvih šest mjeseci) dolazi do gubitka dijela dohotka odlaskom na roditeljski dopust. Stoga je namjera Vlade RH ovim izmjenama zakona poticati korištenje roditeljskog dopusta zaposlenih roditelja, kako ne bi došlo do znatnijeg pada životnog standarda za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, posebice imajući u vidu da su nedovoljno visoke razine naknade jedan od uzroka slabijeg odaziva korištenja roditeljskog dopusta majki i očeva. 
Izmjenama Zakona će se povećati maksimalni iznos naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje, sa 120% proračunske osnovice mjesečno (dosadašnjeg limita od 3.991,20 kuna) na 170% proračunske osnovice (5.654,20 kuna) za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja. 
Ocjenjuje se da će predložena normativna rješenja proizvesti značajan pozitivan socijalni učinak, kojim se očekuje poboljšanje statusa budućih korisnika rodiljnih i roditeljskih potpora koji će to pravo moći ostvariti (djeca, obitelji, korisnici prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama). 
Ujedno će se izmijeniti razdoblje trajanja prethodnog osiguranja zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjeta za ostvarivanje prava tako da se trajanje prethodnog osiguranja smanji kako bi bilo povoljnije za korisnike prava (umjesto 12 mjeseci neprekidno predlaže se 9 mjeseci, odnosno umjesto 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine predlaže se 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine). 
Procjenjuje se da će ova izmjena Zakona državu koštati 160,650.000,00 kuna u 2020. godini te 214,190.000,00 kuna u 2021. godini i u 2022. godini.