Od sljedeće godine u Lani Karlovačka tiskara povećanje plaća

Od sljedeće godine u Lani Karlovačka tiskara povećanje plaća

Na inicijativu Sindikata grafičara i medija dana 2. prosinca 2021. godine održan je sastanak sa poslodavcem na kojem je, uz svoje suradnice Šteficu Jandri i Snježanu Šavar, prisustvovao i vlasnik i direktor Lana – Karlovačka tiskara  Nikola Hanžel.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj poslovnoj situaciji te o mogućnostima unapređenja postojeće razine prava radnika u toj sindikalnoj podružnici. Valja naglasiti da je Lana Karlovačka tiskara jedan od rijetkih poslodavaca koji kontinuirano, iz godine u godinu, rade na unapređenju razine prava svojih radnika.

Kolektivni ugovor u toj sindikalnoj podružnici je sklopljen u ožujku 2020. godine te je u travnju ove godine produžen je na sljedećih godinu dana. Važeći Kolektivni ugovor istječe krajem ožujka iduće godine. U tome kontekstu predstavnici Sindikata razgovarali su o novom Kolektivnom ugovoru za sljedeće razdoblje u kojem bi se povećala dosadašnja razina prava radnika.

Nikola Hanžel naglasio je da je poslodavac svjestan potrebe da se, u granicama poslovnim mogućnosti kontinuirano radi na unapređenju prava radnika te da je svojom dosadašnjom politikom plaća poslodavac unatrag nekoliko godina potvrdio predanost povećanju plaća radnika i da će nastojati to činiti i ubuduće. U tome smislu je predložio povećanje plaća i za iduće predstojeće razdoblje za 10%.

Darije Hanzalek, predsjednik Sindikata grafičara i medija pozdravio je nastojanja poslodavca da se od iduće godine povećaju plaće radnicima u toj sindikalnoj podružnici čime se nastavlja dosadašnja praksa Lane Karlovačke tiskare da unapređuje uvjete rada radnika i kontinuirano radnih na kvalitetni radnih mjesta , što je posebno važno imajući na umu veliku fluktuaciju radnika u sektoru i nedostatku stručnih radnika.

Na sastanku je dogovoreno da će se krajem prosinca ove godine sklopiti novi Kolektivni ugovor koji će važiti do 1. travnja 2024. godine. U novom Kolektivnom ugovoru osnovica plaće povećala bi se za 10% te bi iznosila 4.070,00 kn. Uz to povećao bi se i dodatak na plaću od koeficijenta 1-1,04 na 1500,00 kn dok bi se za ostale koeficijente dodatak na plaću povećao na 750,00 kn. Najniža plaća radnika za složenost poslova 1,00 iznosila bi 5.057,00 kn umjesto dosadašnjih 4.150,00 kn. Uz to, poslodavac je najavio isplatu i prigodne božićne nagrade radnicima u većem iznosu nego prijašnjih godina.

Početak primjene novog Kolektivnog ugovora bio bi od 1. siječnja 2022. godine.