Odašiljači i veze – Nastavljeni pregovori za novi Kolektivni ugovor

Odašiljači i veze – Nastavljeni pregovori za novi Kolektivni ugovor
Sukladno zaključku s posljednjeg sastanka pregovaračkih odbora Sindikata i poslodavca, koji je održan prije ljeta, pregovarački odbori su 6. rujna nastavili s pregovorima o otvorenim pitanjima koja bi trebalo urediti novim kolektivnim ugovorom za radnike u Odašiljačima vezama d.o.o.
Predmetom pregovora na navedenom sastanku bili su: visina osnovice za izračun plaće, visina satnice za izračun naknade za pasivno dežurstvo, promjena kriterija za raspodjelu godišnje nagrade radnicima za uspješno poslovanje društva. 
Nakon što je poslodavac pregovaračkom odboru sindikata dostavio svoje prijedloge o uređenju navedenih pitanja, predstavnici sindikata su na sastanku iznijeli svoje kontraprijedloge. Osnovni zahtjev sindikata jest da se između sindikata i poslodavca postigne dogovor o „paketu“ tih materijalnih prava. Ako poslodavcu to ne bi bilo prihvatljivo, sindikat će, u suradnji s radnicima, odlučiti o daljnjim aktivnostima. 
Pregovarački odbor sindikata je poslodavcu i pisanim putem dostavio obrazložene prijedloge uređenja spomenutih otvorenih pitanja te se od poslodavca očekuje da se nakon toga očituje o prihvatljivosti sindikalnih prijedloga.