Odašiljači i veze – novi Kolektivni ugovor

Odašiljači i veze – novi Kolektivni ugovor

Nakon intenzivnih pregovora u protekla dva mjeseca, pregovarački odbori Sindikata i poslodavca su priveli kraju pregovore o tekstu novog Kolektivnog ugovora, a o kojem je, u trenutku pisanja ovoga članka, u tijeku njegova ratifikacija među članicama i članovima Sindikata, kao i svim radnicima u toj sindikalnoj podružnici.

Tijekom pregovora osnovni cilj poslodavca je bio sadržajno skratiti tekst Kolektivnog ugovora te, uz povećanje osnovice za izračun plaće, redefinirati pravo radnika na naknadu plaće za vrijeme bolovanja te ograničiti iznos naknade za prijevoz što je za posljedicu moglo imati značajni gubitak prava radnika po tim osnovama, dok je Sindikat imao za osnovni cilj zadržati postojeća prava te ih unaprijediti kroz povećanje osnovice plaće i pojedinih dodataka.

Iako su tijekom pregovora i Sindikat i poslodavac imali različite stavove u pogledu sadržaja Kolektivnog ugovora, ipak su se u pregovorima uspjela zadržati određena do sada postignuta razina prava u mnogim pravima.  Tekst novog Kolektivnog ugovora je i sadržajno smanjen jer su se u novom Kolektivnom ugovoru brisale sve one odredbe koje su proizašle i regulirane Zakonom o radu ili Zakonom o zaštiti na radu. Stoga, samim time što nekih odredbi Kolektivnog ugovora više nema, ne znači da su radnici time izgubili svoja prava, već naprosto da su im takva prava zajamčena odredbama Zakona o radu.

Članovi sindikata velikom večinom su prihvatili kolektivni ugovor nakon čega je potpisan s početkom travnja 2021.