Odašiljači i veze – Radnicima povećana osnovna plaća

Odašiljači i veze – Radnicima povećana osnovna plaća
Od početka rujna do kraja listopada trajali su pregovori o novom Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama d.o.o. Zagreb. Pregovarački odbori sindikata i poslodavca su uspjeli postići dogovor te su 31. listopada 2017. godine potpisali novi Kolektivni ugovor.
Novi Kolektivni ugovor značajno je bolji u razini prava za radnike u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor. Naime, novim Kolektivnim ugovorom povećana je osnovica plaće sa 2.100,00 kn na 2.200,00 kn. Poslodavac se ujedno obvezao otvoriti pregovore o plaći radnika ako se poslovna klima i uvjeti u djelatnosti poslodavca poboljšaju ili ako poslovni rezultati i projekcije poslovanja poslodavca poboljšaju u odnosu na uvjete pod kojima je sklopljen novi Kolektivni ugovor. 
Ujedno je poboljšano uređenje prava radnika na naknadu za vrijeme pasivnog dežurstva i to tako da je uveden najniži iznos satnice za sat pasivnog dežurstva koji ne može biti niži od 4,5 kn bruto. Nadalje, u Kolektivnom ugovoru jasno je propisano pravo radnika na kumulaciju dodataka na plaću na temelju različitih otežanih uvjeta rada i to tako da ako radnik ostvari pravo na jedan ili više dodataka na plaću iz grupe 1 (noćni rad, prekovremeni rad, pješačenje pod posebno otežanim meteorološkim uvjetima, rad na terenu pod posebno otežanim meteorološkim uvjetima), dodaci će se zbrojiti s najpovoljnijim dodatkom iz Grupe 2 (rad nedjeljom, rad subotom, rad na dane blagdana i neradne dane, rad na Uskrs i Božić, za slučaj prijeke potrebe za radom radnika), što do sada nije bilo propisano i radnici su u takvim slučajevima bili zakinuti. 
Bolja socijalna sigurnost radnika
Poslodavac se radnicima, koji na to pristanu, obvezao uplaćivati u dobrovoljni mirovinski fond minimalni iznos od 100,00 kn po radniku mjesečno, a to će pravo radnici ostvarivati sve dotle dok je udio troškova radnika u poslovnim prihodima poslodavca manji od 26% prosječno godišnje. 
Nadalje, poslodavac se ujedno obvezao ponuditi svim radnicima sistematske zdravstvene preglede jednom godišnje, a dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje sukladno mogućnostima, počevši od drugog polugodišta 2018. godine. Pri tome se sistematski zdravstveni pregledi ne odnose na sistematske zdravstvene preglede koji se moraju provesti na temelju važećih zdravstvenih pregleda. 
Uvedena je mogućnost rada od kuće, a svi uvjeti i detalji mogućnosti takvog rada radnika uredit će se posebnim sporazumom poslodavca, sindikata i radničkog vijeća.
Treba ujedno reći da poslodavac nije smanjivao razinu materijalnih prava koja su vrijedila u prethodnom Kolektivnom ugovoru te su radnici ostala materijalna prava, koja su do sada imali, i dalje zadržali.
Novi Kolektivni ugovor usklađen je sa Zakonom o radu, te je značajno pojednostavljen. Ujedno su jasno uređena i neka pitanja koja do sada nisu jasno bila riješena u praksi, kao što je obračun naknade radnicima koje je radnik pozvao iz pripravnosti za rad, i pravo radnika na naknadu u slučaju ako samostalno i bez troškova za poslodavca organizira noćenje.
Novi Kolektivni ugovor sklopljen je na razdoblje od 4 godine, koji su sa sindikalne strane potpisali predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i glavni sindikalni povjerenik Bruno Margitić, a sa strane poslodavca direktor Mate Botica.