Odašiljači i veze, Zagreb – Bruno Margitić umjesto Ribarića

Odašiljači i veze, Zagreb – Bruno Margitić umjesto Ribarića


U petak, 18. listopada 2013. godine, u Dvorani Sindikata grafičara, održana je 11. izvještajno izborna skupština Sindikata radnika Odašiljača i veza. Napravljena je inventura dosadašnjega rada kao i dogovorene aktivnosti za novo mandatno razdoblje. Posebno je naglašena potreba proširenja broja članova sindikata kako bi se bolje i učinkovitije štitila radna i socijalna prava svih zaposlenih u tvrtci u stopostotnom vlasništvu države. Tim više jer je utjecaj politike na izbor čelnih kadrova i poslovnu politiku vrlo veliki. Naglašena je potreba za jedinstvom svih zaposlenih u ovom trgovačkom društvu kao i očuvanje kolektivnog ugovora kao temeljnog dokumenta za izvor prava i obveza za sve zaposlene. 

Provedeni su izbori za vodstvo Sindikata. Za novog predsjednika Predsjedništva izabran je Bruno Margitić, a dosadašnji predsjednik Mario Ribarić ostao je u vodstvu Sindikata te će kao  iskusni sindikalni vuk pomagati  i educirati mlađe sindikalne kolege. Stjepan Kolarić, predsjednik Sindikata grafičara, kao gost skupštine održao je prigodno slovo o potrebi sindikalnog organiziranja s osvrtom na buduće aktivnosti i potrebi međusindikalne suradnje kao i o čvršćoj suradnji između dva prijateljska sindikata.