Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora – 92% ugovora na određeno vrijeme

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora – 92% ugovora na određeno vrijeme
Odbor za ravnopravnost spolova je u suradnji s Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova održao u Hrvatskom saboru dana 25. travnja 2018. godine okrugli stol o temi: Ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada. 
Na skupu se govorilo o pokazateljima neravnopravnosti položaja žena na tržištu rada prema kojima je stopa ekonomske aktivnosti i zaposlenosti žena znatno niža, a stopa nezaposlenosti je viša u usporedbi s muškarcima. Jasno je naglašeno da je u Hrvatskoj tržište rada još uvijek segregirano prema spolu, a većina žena zaposlena je u samo četiri gospodarske djelatnosti: zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama, obrazovanju, državnoj upravi te trgovini na malo. Najčešća obilježja prema kojima se vrši negativna selekcija u zapošljavanju upravo su spol i dob. 
Najviše pritužbi na rad i zapošljavanje
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić istaknula je kako su podaci o položaju žena na tržištu rada tijekom posljednjih sedam godina gotovo isti. Najveći broj pritužbi na diskriminaciju već se godinama odnosi na područje rada i zapošljavanja te socijalne sigurnosti (u 2017. godini čak 52,4%). Gotovo jednak postotak nezaposlenih žena nalazi se u dobnoj skupini od 50 do 54 godine (12,6%) i dobnoj skupini od 25 do 29 godina (12,3%). Umjesto da su izuzetak, ugovori na određeno vrijeme su i dalje pravilo – čak 92% ugovora zasniva se na određeno vrijeme, a u tome prednjače žene s više od 54%. Istek ugovora o radu na određeno vrijeme poslodavci često koriste kao izgovor kako u radnom odnosu ne bi morali zadržati radnice koje koriste rodiljna prava. Velik je i nerazmjer u plaćama, koji iznosi 11,3% na štetu žena. U tome smislu pravobraniteljica je sugerirala da se poslodavce obveže na provođenje transparentne politike plaća, i da se utvrde mjere za smanjenje rada na određeno vrijeme. 
Jaz u mirovinama između muškaraca i žena izravno je povezan s postojećim jazom u plaćama te se tako nepovoljniji položaj žena i povišen rizik od njihovog siromaštva nastavlja i nakon izlaska s tržišta rada. Pravobraniteljica je upozorila kako se povećava problem spolnog uznemiravanja, čemu pridonose upravo nesigurni uvjeti rada. 
U ime Sindikata grafičara skupu je prisustvovala Marina Kasunić Peris, koja je naglasila da je iznimno važno donijeti mjere za sprečavanje rada na određeno vrijeme, za bolje usklađivanje poslovnog i obiteljskog života, te za suzbijanje nejednakosti u plaćama između muškaraca i žena.