Održan novi krug pregovora u AR Packaging

Održan novi krug pregovora u AR Packaging

Nakon ljetne stanke dana 18. kolovoza 2021. godine nastavili smo kolektivne pregovore u sindikalnoj podružnici AR Packaging Kanfanar s ciljem sklapanja novog kolektivnog ugovora.

Tijekom dosadašnjih pregovora, koji su bili otvoreni i konstruktivni uspjeli smo sa poslodavcem otvoriti brojna pitanja i postići suglasje o važnim pitanjima kao što su materijalna prava radnika u toj sindikalnoj podružnici.

Uz mnoga druga pitanja koja su se otvorila u ovim pregovorima, ključna pitanja i zahtjevi Sindikata odnosili su se na povećanje plaće radnika, materijalno valoriziranje senioriteta u plaći radnika (čime bi se valoriziralo iskustvo i rad kod poslodavca) te na troškove prijevoza na posao.

Na današnjem sastanku su pregovarački odbori poslodavca i sindikata razgovarali upravo o tim otvorenim pitanjima kako bi se uspio postići konsenzus o cjelokupnom kolektivnom ugovoru.

Na danas iznijete prijedloge sindikata i poslodavca u  vezi navedenih otvorenih pitanja očekujemo da bi se konačan dogovor mogao postići do sredine rujna ove godine.

Sindikat grafičara i medija će o institutima, o kojima se pregovaralo tijekom ovih kolektivnih pregovora, te o prijedlozima poslodavca izvijestiti radnike te sindikalne podružnice tijekom narednih dana.

Nakon što se o svim otvorenim pitanjima postigne suglase sa poslodavcem, Sindikat grafičara i medija će provesti postupak ratifikacije prijedloga kolektivnog ugovora među članovima sindikata i svim radnicima te sindikalne podružnice u kojem će radnici imati priliku izjasniti se o prihvatljivosti sadržaja novog Kolektivnog ugovora u toj sindikalnoj podružnici.