Održan pripremni sastanak sindikata u URIHO-u

Održan pripremni sastanak sindikata u URIHO-u

Imajući u vidu trenutnu gospodarsku situaciju uzrokovanu energetskom krizom te potrebu povećanja materijalnih prava radnika u sindikalnoj podružnici Ustanova za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem – URIHO, a koja se nisu mijenjala godinama, predstavnici sindikata, koji kod tog poslodavca okupljaju članove, održali su pripremni sastanak kako bi razgovarali o mogućnostima pokretanja kolektivnih pregovora za izmjene važećeg Kolektivnog ugovora koji je kod tog poslodavca sklopljen na neodređeno vrijeme.

Uz predstavnice Sindikata grafičara i medija, sastanku su prisustvovale predstavnice Sindikata zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske, Sindikata invalida Hrvatske i  Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske.

Naime, podizanjem iznosa minimalne plaće jasno je vidljivo da se u toj sindikalnoj podružnici povećava broj radnika kojima njihova bruto plaća, prema sadašnjim izračunima, ne dosiže iznos minimalca te se sve više smanjuje razlika u plaćama radnika s nižom složenosti poslova. Sindikati su zaključili da je porazna činjenica da od trenutno ukupno zaposlenih 477 radnika, njih gotovo jedna četvrtina prima plaću koja je ispod zajamčene minimalne plaće u Hrvatskoj pa je poslodavac dužan tim radnicima davati dodatke kako bi se radnicima isplatila minimalna plaća. Stoga sindikati smatraju nužnim započeti razgovore sa poslodavcem o mogućnostima povećanja plaće radnicima i ostalih materijlanih prava kako bi se poboljšao njihov materijalni status.

Sindikati su ujedno razgovarali o mogućim sindikalnim prijedlozima za izmjene važećeg Kolektivnog ugovora, a koje bi sindikalna strana predložila poslodavcu.

Nakon što se izrade financijski izračuni, sindikati će definirati svoje sindikalne prijedloge te ih uputiti poslodavcu.