OECD – Smanjuje se broj radnika pokrivenih kolektivnim ugovorom

OECD – Smanjuje se broj radnika pokrivenih kolektivnim ugovorom
Kolektivno pregovaranje i pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju kod poslodavca ključna su socijalna prava radnika koja mogu poboljšati učinkovitost tržišta rada, navodi se u Izvješću OECD-a „Kolektivno pregovaranje u svjetlu promjena u svijetu rada“. OECD tvrdi da su navedena prava pod pritiskom općeg slabljenja radnih odnosa u mnogim državama i da su pod pritiskom porasta prekarnih oblika rada.
U Izvješću se ističe da je broj članova sindikata u državama OECD-a značajno pao s 30% u 1985. godini na 16% u 2018. godini. Broj radnika koji su „pokriveni“ kolektivnim ugovorom također se smanjio s 46% u 1985. godini na 32% u 2018. godini.
Unatoč tome OECD ističe da je kolektivno pregovaranje ključno ako se radnici i poslodavci žele prilagoditi promjenama na tržištu rada. Više nego ikad, kolektivno pregovaranje, kada se temelji na međusobnom povjerenju između socijalnih partnera pomaže u postizanju ravnoteže između uključivosti i fleksibilnosti i može pomoći u prilagodbama promjenama na tržištu rada.
OECD također ističe da se najbolji rezultati u zapošljavanju, produktivnosti i plaćama mogu postići kroz sektorske kolektivne ugovore, dok se veća razina prava može ugovoriti na razini poslodavca. Uspješnost kolektivnog pregovaranja kao mehanizma u postizanju ciljeva većeg zapošljavanja i veće razine prava potvrđuju primjeri Njemačke, Danske, Nizozemske, Norveške i Švedske.
Gledajući u budućnost, OECD smatra da će poticanje kolektivnog pregovaranja u svjetlu promjena u svijetu rada zahtijevati zakonodavne intervencije kako bi se radnicima koji nisu zaposleni u standardnim oblicima rada omogućio pristup kolektivnom pregovaranju.
Pod utjecajem gospodarske krize, broj radnika „pokrivenih“ kolektivnim ugovorom je pao i u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti. Stoga će promjene u svijetu rada te u grafičkom sektoru ujedno predstavljati izazov za unapređenje postojeće razine kolektivnog pregovaranja.