OiV – Pravo radnika na edukaciju tijekom radnog vremena

OiV – Pravo radnika na edukaciju tijekom radnog vremena
Nakon održana dva kruga pregovora s poslodavcem o prijedlogu izmjena Kolektivnog ugovora od 31. listopada 2017. godine, 14. ožujka 2019. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je s poslodavcem sklopio Dodatak II. Kolektivnom ugovoru.
Fleksibilnija organizacija radnoga vremena
Navedenim Dodatkom II. omogućena je fleksibilnija organizacija radnoga vremena i to prije svega tako da je uvedena mogućnost uvođenja nejednakog rasporeda radnoga vremena za sve radnike kod poslodavca, a ne samo u odnosu na radnike koji rade u smjenama. Ako je radno vrijeme radnika nejednako raspoređeno, radnik u tjednu može raditi najviše do šezdeset sati, uključujući prekovremeni rad. Ako je radno vrijeme radnika nejednako raspoređeno, radnik u svakom razdoblju od šest uzastopnih mjeseci ne smije raditi duže od prosječno četrdeset osam sati tjedno, uključujući prekovremeni rad. 
Od nejednakog rasporeda radnoga vremena dodatno su zaštićene ranjive skupine radnika. Prema novom Dodatku II. radnik koji je samohrani roditelj, posvojitelj ili skrbnik s djetetom od 7 do 12 godina, radnik s tjelesnim oštećenjem 60% i više od 60% te radnik-osoba s invaliditetom, može uz pisanu suglasnost biti raspoređen u nejednak raspored radnog vremena dulji od pedeset sati tjedno. Dakle, te kategorije radnika će poslodavcu morati davati pisanu suglasnost za rad dulji od 50 sati tjedno.
Trudnica, roditelj, posvojitelj ili skrbnik s djetetom do 3 godine života, samohrani roditelj, samohrani posvojitelj ili samohrani skrbnik s djetetom do 6 (šest) godina života, radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, može uz pisanu suglasnost biti raspoređen u nejednak raspored radnog vremena do šezdeset sati tjedno. Dakle, ova kategorija radnika smije raditi u nejednakom rasporedu radnoga vremena koji zahtijeva rad dulji od 40 sati tjedno, samo ako su za to dali svoju pisanu suglasnost. Kako bi se specifičnost posla i rada svela u okvire kolektivnog ugovora, Dodatkom II. je smanjen obvezan broj sati dnevnog i tjednog odmora radnika, ali tako da je poslodavac dužan osigurati radniku da iskoristi neiskorišteni broj sati dnevnog i tjednog odmora koji mu je zbog potreba rada smanjen.
Za radnike koji rade u smjenama na objektima Sljeme i Biokovo vrijeme putovanja se i dalje uračunava u radno vrijeme, dok će to pravo imati radnici koji rade na objektima Učka i Ćelavac samo do potpune automatizacije tih objekata.
Imajući u vidu potrebu poticanja radnika na stručno usavršavanje u cilju njihove veće zapošljivosti te dosadašnju praksu poslodavca, poslodavac se Dodatkom II. Obvezao omogućiti radniku stručno usavršavanje tijekom radnog vremena, ako poslovni procesi to budu dozvoljavali.