OiV – Pregovori o Dodatku II. Kolektivnom ugovoru

OiV – Pregovori o Dodatku II. Kolektivnom ugovoru
Dana 27. veljače 2019. godine u Odašiljačima i vezama d.o.o. održan je sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske radi pregovora o prijedlogu novog Dodatka II. Kolektivnom ugovoru, koji je poslodavac dostavio Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske na očitavanje sredinom veljače. 
Prijedlozi poslodavca za izmjenom važećeg Kolektivnog ugovora, koje predlažu novim Dodatkom II. Kolektivom ugovoru odnose se na fleksibilizaciju organizacije radnoga vremena kojom se predlaže povećanje granice broja sati rada kroz smanjivanje obveznog broja sati dnevnog i tjednog odmora, te proširenje mogućnosti korištenja nejednakog rasporeda radnoga vremena na sve radnike, a koja je do sada bila moguća samo za radnike koji rade u smjenama, te pojednostavljenje procedure za rad radnika do 60 sati tjedno.
Svoje prijedloge za dodatnu fleksibilizaciju organizacije radnoga vremena poslodavac opravdava potrebom održavanja konkurentnosti poslodavca na tržištu, usklađivanjem akata poslodavca s praksom u cilju izbjegavanja mogućih kršenja važećih propisa.
Na sastanku se ujedno razgovaralo o dodatnim mogućnostima unapređenja prava radnika u Odašiljačima i vezama u novom Dodatku II. Kolektivnog ugovora, za koje se poslodavac obvezao dodatno razmotriti do idućeg sastanka. Drugi krug pregovora održan je 11. ožujka 2019. godine na kojem se razgovaralo o prijedlozima Sindikata za poboljšanje položaja radnika u odnosu na pojedina prava iz Dodatka II. Kolektivnom ugovoru. Poslodavac je uvažio prijedlog Sindikata da se mogućnost prekomjernog rada u tjednu ograniči za pojedine kategorije radnika tako da se za rad do 60 sati tjedno dati mora tražiti njihova pisana suglasnost, te je uvažen prijedlog da se stručno usavršavanje radnika provodi u okviru radnoga vremena ako poslovni procesi to budu omogućavali. Potpisivanje Dodatka II. Kolektivnom ugovoru očekuje se polovicom ožujka kako bi poslodavac mogao prema novim pravilima urediti organizaciju radnoga vremena.