OiV – Sklopljen Dodatak Kolektivnom ugovoru

OiV – Sklopljen Dodatak Kolektivnom ugovoru
U Narodnim novinama br. 4/2019. objavljen je Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Odašiljačima i vezama (dalje: Dodatak), koji je Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske s poslodavcem sklopio 13. prosinca 2018. godine.
Navedenim Dodatkom radnicima je otvorena mogućnost da sate prekovremenog rada zamijene sa slobodnim satima. Dakle, ako radnik želi da mu se za odrađene prekovremene sate rada ne isplati povećana plaća, već želi da svoje prekovremene sate zamijeni sa slobodnim satima, radnik će morati poslodavcu za tu opciju dati izričiti pristanak u pisanom obliku. Takvu pisanu privolu radnik će biti dužan dati najkasnije s danom predaje evidencije radnoga vremena. Svaki sat proveden u prekovremenom radu računat će se kao 1 sat i 30 minuta slobodnih sati. Svoje slobodne sate radnik će moći koristiti tako da ne remeti proces rada. 
S obzirom na to da je u prosincu 2018. godine izmijenjen Pravilnik o porezu na dohodak tako da poslodavci mogu radnicima isplatiti neoporezivi iznos nagrade za radne rezultate, novim Dodatkom Kolektivnom ugovoru ugovorena je takva mogućnost poslodavca. 
Ujedno je omogućeno roditelju (umjesto do sada samo majci) da se najmanji broj dana godišnjeg odmora poveća prema posebnim mjerilima na temelju posebnih socijalnih uvjeta. 
Dodatak Kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 13. prosinca 2018. godine.