Okrugli stol SSSH – Svaki treći radnik radi preko 60 sati tjedno!

Okrugli stol SSSH – Svaki treći radnik radi preko 60 sati tjedno!
U organizaciji SSSH i Zaklade Friedricha Eberta (FES) 25. studenoga 2019. godine u Novinarskom domu održana je konferencija pod nazivom „Radno vrijeme po mjeri čovjeka“ na kojoj se raspravljalo o razlozima i načinu skraćivanja radnoga vremena, te načinima uređenja organizacije radnoga vremena u korist radnika.
Na konferenciji su ujedno predstavljeni rezultati neovisnog istraživanja agencije za istraživanje tržišta Hendal. Glavni nalazi istraživanja govore o potrebi unapređivanja zakonskog okvira i bilateralnog socijalnog dijaloga i nadzora, pogotovo u pogledu organizacije radnog vremena i prekovremenog rada. Neki od glavnih nalaza su sljedeći:

dvije trećine radnika ponekad radi prekovremeno;

40 posto ispitanika koji rade prekovremeno izjavljuje da im prekovremeni rad nije evidentiran i plaćen;

60 posto izjavljuje da poslodavac ne poštuje zakonsku obvezu pisanog naloga odnosno zakonske potvrde prekovremenog rada;

polovica ispitanika radila je preko 50 sati tjedno, a čak svaki treći i preko 60 sati tjedno;

svaki treći ispitanik izjavljuje da nije mogao iskoristiti godišnji odmor u potpunosti;

13 posto ispitanika ne može svaki dan koristiti zakonsko pravo na pauzu;

43 posto ispitanika navodi da je nekada bilo u nedoumici oko toga što njihov poslodavac smije učiniti s njihovim pravima koja se tiču radnog vremena i odmora;

59 posto ispitanika odgovara na e-mailove i prima telefonske pozive i izvan radnog vremena;

dvije trećine ispitanika navodi kako bi skraćivanje radnog vremena imalo vrlo jak pozitivan utjecaj na zadovoljstvo trenutačnim poslom i produktivnost, a to se osobito odnosi na zaposlene u privatnom sektoru.
Ovo istraživanje pokazuje da je organizaciju radnoga vremena nužno prilagoditi radniku. Zbog porasta fonda radnih sati, organizacije radnog vremena koja nerijetko ulazi u slobodno vrijeme radnika i izazova koje donosi digitalizacija, a posljedično i transformacija pojedinih sektora, radno vrijeme ponovno postaje prioritetnom temom sindikalnog pokreta i predmetom niza inovativnih prijedloga i inicijativa sindikata. 
Zaključeno je da loša organizacija radnoga vremena i nepravodobna najava promjena u rasporedu, prečesto negativno utječu na privatni život radnika, opće zdravstveno stanje i sposobnost rada na zdrav i siguran način.