Okvirni Sporazum europskih socijalnih partnera o digitalizaciji

Okvirni Sporazum europskih socijalnih partnera o digitalizaciji
Dana 22. lipnja 2020. godine socijalni partneri na Europskoj razini (BusinessEurope, ETUC, CEEP i SMEunited) potpisali su Okvirni sporazum europskih socijalnih partnera o digitalizaciji kako bi podržali uspješnu digitalnu transformaciju europskog gospodarstva i upravljali mogućim posljedicama na tržište rada, na svijet rada i na društvo općenito. UNI- Europa je također sudjelovao u pregovorima za ovaj Sporazum i iskazao je zadovoljstvo da su ovim Sporazumom prepoznati digitalni izazovi s kojima se danas susreću radnici u uslužnom sektoru.
Sporazum pokriva sva temeljna područja koja su zahvaćena procesom digitalizacije i to od područja koje se odnosi na vještine radnika, kao što su osposobljavanje, zdravlje i sigurnost na radu, povezivanje i isključenje (pravo na nedostupnost nakon završetka radnog vremena), upravljanje umjetnom inteligencijom i jamčenje načela kontrole u primjeni tehnologije umjetne inteligencije, te poštivanje ljudskog dostojanstva u nadzoru i praćenju.
Potpisani Sporazum podupire uspješnu integraciju digitalnih tehnologija na radnom mjestu, ulaganje u digitalne vještine, ažuriranje vještina i stalnu zapošljivost radne snage te poslodavcima i sindikatima omogućuje da zajednički uvode strategije digitalne transformacije temeljene na pristupu prilagođenom čovjeku na nacionalnoj, sektorskoj i razini poduzeća i radnog mjesta. Propisuje se pravo radnika na unapređivanje digitalnih vještina i njime se socijalni partneri obvezuju da zajednički izrađuju planove osposobljavanja i edukacije radnika o digitalnim vještinama. Njime se također potiče da se navedena prava radnika urede kolektivnim ugovorima.
Sporazum je posebno interesantan jer se njime utvrđuju prava i prava radnika u odnosu na obvezu povezivanja i isključivanja (pravo na nedostupnost) te poštivanja odredbi radnog vremena i odgovarajućih mjera kojima se osigurava poštivanje Sporazuma. Radnicima se jamči njihovo pravo da im se posebno plati vrijeme koje su radili izvan radnoga vremena. 
Provedba Sporazuma kroz kolektivne ugovore na razini poslodavca
S obzirom na to da su Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Nezavisni hrvatski sindikati članice Europske konfederacije sindikata, a Hrvatska udruga poslodavaca je članica BusinessEurope, time su obvezni sklopljeni Sporazum provesti na nacionalnoj razini. UNI-Europa također očekuje od svojih udruženih članica da odredbe ovoga Sporazuma implementiraju na nacionalnoj razini kroz kolektivne ugovore. Nakon proteka tri godine od sklapanja Sporazuma evaluirat će se proces implementacije njegovih odredbi na nacionalnoj razini u državama članicama EU. No, to ne sprječava sindikate udružene u te sindikalne središnjice da određena načela i odredbe ovoga Sporazuma provedu u kolektivnim ugovorima kako na sektorskoj tako i na razini poslodavca.