OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE KOD OFFSET TISKA

OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE KOD OFFSET TISKA

Namjena je ovog članka relativno kratko i pojednostavljeno predstaviti jednu od tehnologija tiskanja na strojevima za offsetni tisak. Iako suvremeno koncipirana s nizom ugrađenih zaštitnih uređaja, i dalje prijeti određenim rizicima, koji se djelotvorno mogu anulirati odgovarajućim mjerama, a naročito kvalitetnim osposobljavanjem za rad na siguran način.

Offsetni ili plošni tisak je tzv. indirektni tisak kod kojeg se obavlja prijenos s tiskovne ploče na gumu, a potom s gume na papir. Koriste se boje na bazi mineralnih i organskih ulja, smole i pigmenata. Razrjeđivač u boji (30-40%) na bazi je uljnog destilata. Kod većih jedinica boja se iz zatvorenih kontejnera sustavom crpki i cjevovoda doprema do bojanika tiskovnih jedinica.

Proces offsetnog tiskanja zahtijeva i vlaženje površine tiskovne ploče koje se obavlja mješavinom vode i izopropilnog alkohola, uz dodatak sredstva za konstantnu pH vrijednost. Iz glavnog spremnika mješavina se crpkama dovodi do posuda na tiskovnim jedinicama i sustavom valjaka prenosi na tiskovnu ploču.

Jedinice offset tiskarskog stroja

Grafički proizvodi mogu se tiskati u tehnologiji offsetnog tiska na strojevima za tisak iz role ili na strojevima za tisak iz arka. Strojevi mogu biti jednobojni, dvobojni ili višebojni, ovisno o broju boja koje se tiskaju u jednom prolazu.

Početni dio stroja je nosač rola (tzv. zvijezda) u koji se namješta rola papira, različitih dimenzija i težine, ovisno o vrsti proizvoda koji se tiska. Nosač rola smješten je u istoj etaži kao i stroj, dok se kod većih jedinica nosač rola nalazi u etaži niže (tj. ispod stroja), gdje se može nalaziti i skladište rola. Role mogu biti promjera cca 1300 mm, širine do 1000 mm, a težine do 1500 kg. Ove vrijednosti predstavljaju značajni rizik od ozljeđivanja prilikom transporta skladištem i postavljanjem role na nosač.

Prva jedinica iza nosača rola je uređaj za uvlačenje papira u sustav valjaka. On također skrbi za stalnu napetost trake papira. Početkom rada stroja papir se automatski uzima iz role, a kod potrošenog papira uvlači se i lijepi papir s druge role, dakle nema prekida u tiskanju.

Potom slijede tiskovne jedinice, svaka s drugom bojom. U tiskovnim jedinicama obavlja se nanos boje s tiskovne ploče na papir i potrebno vlaženje tiskovne ploče.

Nakon završetka otisnutih svih boja, papirna traka ulazi u sušaru. To je, pojednostavljeno rečeno, velika peć s uređajem za odsis plinova sagorijevanja. Traka s bojom prolazi uz sapnice s vrućim zrakom zagrijanim između 100 i 160 °C. Vrući zrak proizvode plinski plamenici (zemni plin) koji nisu u dodiru s papirom.

Jedinica s valjcima za hlađenje ima namjenu ohladiti zagrijanu papirnu traku s osušenom bojom na temperaturu 20 °C. Hlađenje trake obavlja se prolazom preko valjaka kroz koje cirkulira rashladna voda.

Potom slijedi jedinica sa savijajućim aparatom u kojem se otisnuta traka papira reže uzdužno i poprečno, i savija na različite formate. Tu se nalazi i trorezač koji složenu nakladu (bunt) obrezuje s tri strane i izbacuje na izlažuću traku (valjčiće). Otpadni papirni „rezanci“ se usisavaju i cjevovodom transportiraju do strojeva za baliranje papira.

Radom cijelog postrojenja upravlja se i kontrolira postupak tiskanja s upravljačkih pultova. Ovi su pultovi smješteni (barem bi trebali biti) izvan izolirane kabine, u kojoj se nalazi stroj pa tiskari i ostali radnici koji borave u tom prostoru nisu izloženi prekomjernoj buci.

Rotacije za novinski tisak razlikuju se od opisanih za revijalni tisak samo u tome što je kod njih izostavljena sušara, jer se boja na novinskom papiru brzo suši.

Stroj za tisak iz arka uzima prazni papir složen na paleti (vakuumski pipci), a nakon završenog tiska na izlazu iz stroja proizvod (otisnuti ravni papir) odlaže na praznu paletu. Ugrađena sušara manjeg je kapaciteta i umjesto plinskih, ima ugrađene električne grijače.

Opasnosti koje prijete

Kao kod svih strojeva, različite opasnosti mogu se svrstati u nekoliko skupina:

o opasnosti od medija koji pogoni stroj ili postrojenje,

o opasnosti od mehaničkih gibanja,

o opasnosti od medija u tehnološkom procesu,

o opasnosti od radnog postupka.

Tiskarski strojevi pogonjeni su električnom energijom napona 220/380 V, 50 Hz, a koristi se još i zemni plin i stlačeni zrak.

Značajne opasnosti kod gibajućih dijelova stroja pojavljuju se na mjestima uvlačenja, mjestima prignječenja, mjestima odsijecanja i tamo gdje postoji opasnost od udaraca.

Ako se prilikom izrade proizvoda koriste štetne, nagrizajuće i zapaljive tvari (kiseline, lužine, otapala…) tada mogu postojati rizici za zdravlje udisanjem, štetnim djelovanjem na kožu i sl.

Grafički strojevi za offsetno tiskanje su specifični, to su u stvari postrojenja sastavljana od različitih jedinica pri kojima se pojavljuju različiti rizici:

1. Opasnost od rola papira

Prilikom dopreme rola posebnim kolicima na tračnicama i stavljanja na nosač rola (zvijezdu) zbog težine rola postoji opasnost od nagnječenja stopala ili udarca o rolu (prsti nogu, koljeno) te rizici prilikom baratanja skalpelom kod pripreme role za povlačenje i lijepljenje na kraj prethodne role.

2. Opasnosti kod montaže offset ploča na stroj

Prije postavljanja offset ploča na valjke, stroj mora biti blokiran od slučajnog uključenja. Nakon postavljanja ploča, ovaj dio stroja treba zatvoriti zaštitnim mrežama i provjeriti djelovanje mikro sklopki koje blokiraju rad stroja ako zaštitne mreže nisu u zatvorenom položaju. Zbog oštrih rubova offsetnih ploča prilikom montaže treba koristiti zaštitne rukavice.

3. Opasnosti od noževa

Pri ulasku u prostor trorezača zbog podešavanja noževa na odgovarajući format rezanja, stroj mora biti blokiran od pokretanja, a mora biti u funkciji i zaštitna naprava u samom prostoru savijajućeg aparata – trorezača. To je tzv. „vaga“ – pokretno postolje koje blokira rad kada radnik stane na njega. Prilikom zamjene noževa prisutan je rizik od porezotina; obavezna je upotreba zaštitnih rukavica.

4. Opasnost pri pranju valjaka

Nakon završenog tiskanja, tamo gdje je potrebno ručno pranje valjaka, ono se mora obavljati kada su svi pokretni dijelovi u mirovanju (ISKLJUČEN I BLOKIRAN STROJ!). Za određena čišćenja predviđen je tzv. impulsni pogon kojim radnik pritiskom na tipku zakreće valjak, ali uz dodatnu pažnju. Bilo kakvo čišćenje pri normalnom broju okretaja, pa čak i minimalnom, opasno je i zabranjeno. Prilikom upotrebe nagrizajućih kemikalija obavezne su zaštitne rukavice otporne na otapala.

5. Opasnost od transportera novina

U praksi se primjenjuje kontrola otisnutih primjeraka novina tako se brzim pokretom ruke iz transportera izvuče primjerak i provjeri kvaliteta otiska te, ukoliko je potrebno, obavi korekcija tiskanja. Za ovaj je posao potrebna koncentracija jer postoji opasnost od povlačenja rukava odjeće ili ruke između gibajućih pipaka transportera. Opisani postupak svakako ne spada u sigurne postupke i treba ga izbjegavati.

Rad sukladno propisanoj tehnologiji

Sve mjere koje je proizvođač propisao u tehnološkom postupku imaju ugrađena i pravila zaštite na radu prema normama i direktivama EU, a koje je prihvatila i Republika Hrvatska kao punopravna članica ove asocijacije.

 Upute za siguran način rada moraju se nalaziti na mjestima rada na stroju. To su upute i simboli za rukovanje, ali i opasnosti koje je postavio proizvođač stroja. Ako postoji tekstualni dio, on mora biti ispisan na hrvatskom jeziku. Ukoliko je potrebno, poslodavac je dužan na određenim mjestima na ili pored stroja postaviti još dodatne upute za siguran način rada.

 Na stroju su na opasnim mjestima iscrtane žuto-crno prugaste linije koje upozoravaju na moguće rizike (naročito uklještenje, uvlačenja, opasnost od udarca…).

 Prije početka tiskanja treba se oglasiti zvučni signal koji upozorava sve radnike na pokretanje stroja, te izlazak iz opasne zone uz stroj. Ukoliko dođe do kvara ove sigurnosne signalizacije, treba je odmah osposobiti.

 Sve zaštite na stroju moraju biti funkcionalne tako da se stroj ne može pustiti u rad ako samo jedna od njih ne djeluje. Naročito je opasno neke zaštite namjerno trenutno ili trajno isključiti.

 Offset postrojenja ponekad su izgrađena na više etaža. Stepenice, podesti i ograde koji su sastavni dio stroja moraju biti ispravni i čisti (od ulja, nepotrebno odloženih predmeta), a radnici se po njima moraju kretati s dužnom pažnjom.

 Sredstva za čišćenje, kemikalije, otapala koji se koriste za pranje i čišćenje stroja, moraju biti pohranjeni u sigurnosnim ormarima i u originalnoj ambalaži.

 Tlo (podovi) oko stroja moraju biti izvedeni protuklizno i očišćeni od masnoća i prolivenih tekućina. Transportni putevi u halama moraju biti vidljivo obilježeni i prohodni, bez nepotrebno odloženog materijala, paleta ili otpada.

Radna odjeća i obuća

Kod opisanih rotacija s brzo rotirajućim valjcima, ma koliko oni bili zaštićeni mehaničkim zaštitama (mreže, ograde, poklopci…) još uvijek postoje mali raspori i otvori koji su prikrivena opasnost za uvlačenje dijelova odjeće ili kose. Snaga strojeva je prevelika da bi joj se suprotstavilo ako dođe do neželjenog uvlačenja odjeće ili dijelova tijela. Treba još znati da zbog inercije, unatoč zaustavljanju stroja tipkalom STOP, vrtnja i uvlačenje neće trenutno prestati. Neželjene posljedice mogu biti ozbiljne ozljede šake, ruke ili noge, s prijetećom amputacijom.

Zbog toga radna odjeća mora biti prilagođena radu na strojevima, priljubljena uz tijelo i nikako raskopčana. Opasnost od zahvaćanja vrijedi i za dugu kosu koja nije zaštićena kapom ili maramom. To se odnosi i na nošenje ogrlica, narukvica, lančića pa čak i prstena, te marama i krpa koje vire iz džepova. Slušanje glazbe preko slušalica, također može ometati pažnju prilikom izvođenja radnog postupka, a otežava primanje upozoravajućih zvučnih signala i govornog sporazumijevanja.

Zaštitna obuća vrlo je važna za sigurno kretanje radnika prilikom obavljanja poslova. Nepravilno odabrana obuća povećava rizik od klizanja, posrtanja i posljedično padova. Ona mora biti čvrsta i zatvorena u predjelu prstiju (ako je potrebno sa zaštitnom kapicom) i s protukliznim đonom. Kod tiskarskih radnika koji se kreću po stepenicama i podestima stroja, cipela mora biti dovoljno savitljiva i osigurati udoban položaj noge pri penjanju i silaženju. Kod transportnih radnika koji rade na skladištenju, dopremi rola papira do nosača rola i postavljanja na njih, zbog ozbiljnih rizika od nagnječenja i udaraca zaštitne cipele moraju imati zaštitnu kapicu.

Buka

Rotacije za offset tisak proizvode značajnu buku koja je štetna za zdravlje. Nakon višegodišnjeg rada u buci (rad na starijim rotacijama, nekorištenje sredstava za zaštitu od buke), radnicima se postupno smanjuje sluh – postaju nagluhi.

Pravilo je da se pri radu na offset rotacijama moraju koristiti zaštitna sredstva za zaštitu od buke.

Zbog zaštite zdravlja radnika koji rade na offset rotacijama poslodavac je dužan povremeno (svake dvije godine) kontrolirati razinu buke na tim radnim mjestima. Ukoliko ispitivanja pokažu da je izmjerena razina buke iznad dopuštenih granica, tada buku treba smanjiti na razinu koja nije štetna za zdravlje.

Smanjenje buke zapravo je komplicirano i vrlo skupo, tako da se u praksi primjenjuju dvije metode. Današnji suvremeni tiskarski strojevi stavljaju se u posebne kabine, bolje rečeno u velike, ostakljene prostore koji su ograđeni zvučno izolacijskim materijalima i odvojeni od ostalog radnog prostora u hali. Tako je, primjerice, izvan radnog prostora (bučnog stroja) kod upravljačkog pulta izmjereno oko 70 dB, dok je kod stroja između tiskovnih jedinica, savijajućeg aparata i trorezača postignuta buka od 100 dB.

Ukoliko stroj nije zvučno izoliran, radnici su cijelo vrijeme tiskanja izloženi prevelikoj buci te u tom periodu moraju obavezno koristiti sredstva za zaštitu od buke.

Krizne situacije

S obzirom na opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom procesa tiskanja, to su tzv. izvanredne situacije, a radnici moraju biti upoznati kako pravilno postupiti.

a) Pucanje papira događa se ako papir nije odgovarajuće vlažnosti, ako je upitne kvalitete te ako je znatno povećana brzina tiskanja. U slučaju pucanja papira stroj se automatski zaustavlja. Tek nakon zaustavljanja odstranjuje se pokidani papir te papir koji se omotao oko valjaka. Tek potom, točno propisanom procedurom, stroj se ponovno pokreće i nastavlja se s tiskanjem.

b) Nesreća na radu (uvlačenje, prignječenje i drugo) u principu se događa nepažnjom i nepropisnim izvođenjem radne operacije. To može biti prilikom postavljanja offset ploča na valjke, pri čišćenju i pranju valjaka i sl.

Čim dođe do uvlačenja, trenutno treba pritisnuti crveno tipkalo STOP te naglim pokretom pokušati istrgnuti već uvučeni dio odjeće ili prstiju (!?). Ukliješteni dio odjeće ili tijela treba pokušati osloboditi okretanjem valjaka hodom unatrag.

Nastankom nesreće i ozljede na radu poslodavac je dužan organizirati prvu medicinsku pomoć ozlijeđenom radniku, a potom i prijevoz u zdravstvenu ustanovu na daljnju obradu i liječenje.

Potom se pokreće postupak Prijave o ozljedi na radu, a ako se radi o teškoj ozljedi, ona se mora prijaviti inspektoru zaštite na radu zbog utvrđivanja čimbenika koji su doveli do ozljede.

c) Opasnost od požara uvijek je prisutna, ma koliko u određenim slučajevima mislimo da je malo vjerojatna. Za razliku od prijašnjih rotacija, koje su radile sa zapaljivim bojama i otapalima, offsetni tisak po sastavu boja i otapala skoro je „nezapaljiv“ – korištene boje popularno zovu vodenim bojama. To ne znači da ne može doći do požara zbog upotrebe drugih zapaljivih sredstava: plin, papirni rezanci, sredstva za pranje i čišćenje (manje količine).

Početno gašenje požara treba se osigurati prijevoznim aparatima za gašenje s prahom i osposobljenim radnicima. Poslodavac je prema zakonskim odredbama dužan osposobiti radnike za gašenje požara – teoretski i praktično. Na raspolaganju treba postojati i ispravna hidrantska mreža.

O osposobljavanju

Jedan od bitnih čimbenika koji utječu na smanjenje nesreća i ozljeda na radu je kvalitetno provedeno osposobljavanje za rad na siguran način u tehnologiji offset tiska. Neispravni postupci mogu nenamjerno ili iz neznanja uzrokovati na strojevima velike materijalne štete zbog loma dijelova, loše tiskanoj nakladi te kašnjenja tiskanog materijala (dnevne novine) i sl.

Spomenimo primjer osposobljavanja u grafičkom poduzeću koje posjeduje offsetne strojeve za novinski i revijalni tisak, te tisak iz arka. Prema sistematizaciji (pravilniku) na ovim poslovima rade: vođa stroja, tiskar, pomoćni radnik, pomoćni radnik skladištar i pomoćni radnik vozač viličara (prema potrebi). Tako je prilikom izrade procjene rizika zauzeto stajalište da svi radnici koji rade u tehnologiji offsetnog tiska moraju biti primjereno teoretski educirani za rad na siguran način. Istovrsno praktično osposobljavanje za rukovanje strojem odnosi se na vođu stroja i tiskara, a za dio poslova na stroju za pomoćnog radnika i skladištara. Kada pomoćni radnik upravlja viličarem, mora imati posebno osposobljenje i za te poslove.

Jedinstveni obrazovni materijal (teoretski dio) za tehnologiju offset tiska sastoji se od sljedećih područja:

 Općenito o zaštiti na radu,

 Opasnosti i mjere zaštite pri radu u tehnologiji offset tiska,

 Rukovanje električnim uređajima,

 Nagrizajuće i nadražujuće materije,

 Manipuliranje teretima i skladištenje,

 Rukovanje sredstvima unutrašnjeg transporta,

 Postupci u slučaju ozljede na radu,

 Alkoholizam na radnom mjestu.