Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnos

Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnos

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje prava (zahtjev za zaštitu prava). Podnošenje zahtjeva za zaštitu prava je prvi korak koji je radnik dužan poduzeti ako želi ostvariti zaštitu svojeg prava sudskim putem.

Važno!

Bez podnošenja zahtjeva za zaštitu prava radnik gubi mogućnost podnošenja sudske tužbe.

Stoga je preporuka radnicima neka svakako podnesu zahtjev za zaštitu prava poslodavcu, bez obzira odluče li se kasnije pokrenuti postupak pred sudom. U slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugog novčanog potraživanja iz radnog odnosa, radnik može ostvarivati zaštitu svojeg prava sudskim putem bez podnošenja zahtjeva za zaštitu prava.

Ako poslodavac u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva radnika ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred sudom. Nadležan sud u smislu odredbi ZOR-a je sud nadležan za radne sporove.

Primjer:

Radniku je uručena odluka o otkazu ugovora o radu 1. ožujka. Rok za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava počinje teći 2. ožujka i ističe 16. ožujka (prvih 15 dana). Radnik je podnio zahtjev za zaštitu prava poslodavcu 14. ožujka. Od 15. ožujka počinje teći rok za poslodavca da udovolji zahtjevu radnika ili da ga pismeno obavijesti da nije udovoljio njegovu zahtjevu, a rok ističe 29. ožujka (drugih 15 dana). Poslodavac nije dužan radniku odgovoriti na njegov zahtjev, te često niti ne odgovori. Od dana kada poslodavac obavijesti radnika da nije udovoljio njegovu zahtjevu ili od dana kada istekne rok od 15 dana za odgovor poslodavca, radnik ima rok od trećih 15 dana da podnese sudsku tužbu radi zaštite njegova povrijeđenog prava. U ovom slučaju taj rok bi istekao 13. travnja. Sva tri roka su prekluzivna, a to znači da propuštanjem nekoga od njih, radnik gubi pravo na ostvarenje povrijeđenog prava. Stoga radnik ne može podnijeti sudsku tužbu radi otkaza ugovora o radu nakon nekoliko mjeseci ili godina.