Packe Europske komisije za neprovođenje reformi!

Packe Europske komisije za neprovođenje reformi!
I dok je Vlada započela pripremu novog Nacionalnog programa reformi (NRP) kojim će se obvezati Europskoj komisiji na provođenje reformi u pojedinim područjima, iz Europske komisije su stigle packe Hrvatskoj da ništa nije učinila u odnosu na one reforme na koje se Vlada RH obvezala Europskoj uniji još prošle godine.
Tako u svom izvješću Europska komisija navodi da se stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj tijekom prošle godine znatno smanjila, ali iskorištenost rada i dalje je niska, a stopa aktivnosti i zaposlenosti muškaraca i žena znatno je ispod prosjeka EU. Europska komisija također smatra da su aktivne mjere tržišta rada nedovoljno usmjerene na ranjive skupine, a udio zaposlenika na određeno radno vrijeme među ukupno zaposlenima u postotku i dalje iznosi 22,5% u odnosu na prosjek EU-a od 14,8%, iako je zabilježen rast ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Socijalni dijalog u Hrvatskoj još nije dovoljno razvijen, a stopa rizika od siromaštva i socijalne isključenosti u 2016. se smanjila, ali i dalje je visoka, dok programi potpore dohotku u prosjeku su neprikladni za smanjenje siromaštva. Europska komisija ujedno smatra da konsolidacija sustava socijalnih naknada u cilju poboljšanja utvrđivanja i smanjenja siromaštva nije napredovala, a u mirovinskom sustavu nisu provedene obećane reforme, a nije riješen problem postojećih razlika u mirovinskim sustavima, pa je zbog niza reformi u tom sustavu ostala skupina ljudi rođenih između 1962. i 1984. čije bi mirovine mogle biti do 30% niže od onih za stariju dobnu skupinu.
U izradi novi NRP
I dok Vlada nije učinila ništa u odnosu na reforme iz prošle godine, započela je s izradom novog NRP-a koji će Europskoj komisiji dostaviti do kraja travnja 2018. godine, a kojim se određuje smjer mogućih reformi u sljedećim godinama, a sve u sklopu Europskog semestra.
Ove godine Vlada, uz ostalo, planira provesti reforme u četiri tematska područja i to u odnosu na socijalne naknade, tržište rada, znanost i obrazovanje, zdravstvo i javnu upravu. Tzv. reforme su u prvom redu usmjerene na uređenje sustava, umjesto na nužne promjene u svim sustavima. Predstavnici sindikata, koji sudjeluju na tematskim sastancima, istaknuli su kako iz predloženih mjera jasno proizlazi da nemaju pravi reformski karakter, jer nedostaje prikaz pravca u kojem se namjerava reformirati cijeli sustav.
Proširit će se obuhvat dječjeg doplatka
Kada je riječ o području socijalnih naknada, Vlada planira poduzeti tri mjere koje se odnose na jačanje obiteljskih naknada u smislu širenja obuhvata doplatka za djecu, na informatičko povezivanje sustava naknada koje korisnici ostvaruju na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i onih koje se ostvaruju na lokalnoj razini te na poboljšanje materijalnih uvjeta i usluga u dječjim vrtićima u smislu omogućavanja produljenog rada dječjih vrtića. 
Kada je riječ o mjerama na tržištu rada, mjere su usmjerene na usklađivanje obrazovanja i tržišta rada te na daljnju provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja usmjerenih na poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja te obrazovanja i osposobljavanja nezaposlenih osoba. Za sada nema spomena o izmjenama Zakona o radu.