Plaćeni dopust u Kolektivnim ugovorima

Plaćeni dopust u Kolektivnim ugovorima

U prethodnom broju pisali smo o institutu plaćenog dopusta prema  Zakonu o radu, odnosno osnovama i pravima koje radnik crpi iz samog zakona. Ponovimo, zakon određuje da radnik tijekom kalendarske godine ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust), za važne osobne potrebe, a osobito u svezi sa sklapanjem braka, porodom supruge, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji, i to kumulativno najviše 7 dana. Zakon postavlja temelje za korištenje ovog prava, ali ne određuje točno koliko će dana plaćenog dopusta radnik imati u pojedinoj situaciji. To detaljnije kvantificiranje prava na plaćeni dopust nalazimo u kolektivnim ugovorima. U nastavku dajemo kratak presjek i pregled prava na plaćeni dopust prema većini kolektivnih ugovora koje je sklopio naš sindikat. Dio prava različito je definiran i razvrstan u pojedinim kolektivnim ugovorima, tako da su radi lakše preglednosti pojedini slučajevi spojeni i uopćeni.

Radnik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) do ukupno najviše 7 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini i to za:

Zaključivanje braka   – 3 do 5 radnih dana, prosjek oko 4 dana;

Rođenje djeteta   – 2 do 4 radna dana, većinom 4 dana;

Smrt supružnika, djeteta, roditelja (različito u definiciji i opsegu)   – većinom 4 ili 5 radnih dana;

Smrt ostalih članova uže obitelji (postoje i šire formulacije)   – 1 do 3 radna dana, najčešće po 3 dana;

Putovanje zbog smrtnog slučaja (samo kod nekih)   – 1 radni dan;

Teška bolest djeteta, supružnika i roditelja (različito u definiciji i opsegu)   – 2 do 5 radna dana, prosjek iznad 3 dana;

Teška bolest ostalih članova uže obitelji (polovina nema ovu dodatnu kategoriju)   – 2 radna dana;

Selidba u drugo mjesto  (kod nekih isto bez obzira na lokaciju) – većinom po 3 radna dana;

Selidba u istom mjestu   – većinom po 2 radna dana;

Elementarna nepogoda   – 2 do 5 radna dana, prosjek iznad 3 dana;

Dobrovoljno davanje krvi   – 1 do 2 radna dana;

Kulturne i športske priredbe, humanitarni rad i dr. (samo kod nekih)  – 1 do 2 radna dana;

Stručno usavršavanje, školovanje   – većinom se definira posebnim aktima poslodavca;

Usavršavanje te aktivnosti sindikalnog povjerenika i člana radničkog vijeća   – većinom do 7 dana.
Pregled gornjih instituta je informativnog karaktera, s ciljem da se lakše i bolje shvati cilj plaćenog dopusta te da se dobije okviran uvid u njegov opseg u praksi. Dio navedenih instituta je različito definiran, te se ne nalazi u svim kolektivnim ugovorima, a pojedini imaju i svoje specifičnosti. Neki kolektivni ugovori imaju odredbu da radnik ostvaruje pravo na plaćeni dopust za više smrtnih slučajeva ako se dogode u istoj godini, dakle i preko granice od 7 dana godišnje, što je svakako primjereno i pravedno.

Pojedina prava koja vas se tiču u konkretnoj situaciji potražite u vašem Kolektivnom ugovoru ili eventualno pravilniku o radu.