Početak pregovora u Narodnim novinama

Budući da važeći Kolektivni ugovor Narodne novine d.d., s pripadajućim Aneksima istječe 30. travnja ove godine, sukladno članku 119. Kolektivnog ugovora Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske predložio je poslodavcu započeti kolektivne pregovore.

Početak pregovora u Narodnim novinama

Budući da važeći Kolektivni ugovor Narodne novine d.d., s pripadajućim Aneksima istječe 30. travnja ove godine, sukladno članku 119. Kolektivnog ugovora Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske predložio je poslodavcu započeti kolektivne pregovore o sklapanju novog Kolektivnog ugovora kojim bi se poboljšala postojeća razina prava radnika u Narodnim  novinama, posebice kada je riječ o povratu plaće koja je radnicima smanjena proteklih godina.

Očekujemo da će se prvi zajednički sastanak pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca održati tijekom ožujka.